Krav og vilkår for Projektfinansieringsgarantien

Hvad koster en Projektfinansieringsgaranti?

Projektselskabet betaler en præmie for EKF’s garanti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:

  • Branche
  • Involverede banker
  • Garantiens løbetid
  • Den udenlandske købers forhold
  • De politiske forhold i landet
  • Risikoprofil på projektet
  • Sikkerhedspakke
  • Input- og output-risiko, dvs. afsætningsanalyse

​Projekterne er typisk svære at sammenligne. De er ofte komplicerede og involverer mange forskellige aktører, sponsorer og banker. Derfor er det ikke meningsfuldt at give prisindikationer. Kontakt i stedet for vores rådgivere, og få vejledning.


Hvem kan få en Projektfinansieringsgaranti?

Danske virksomheder, der leverer til et udenlandsk projekt, kan få en Projektfinansieringsgaranti. EKF skal vurdere det udenlandske projekt som kreditværdigt, inden vi udsteder en garanti.

Hvor stor kan en Projektfinansieringsgaranti være?

EKF har ingen faste grænser for projekternes størrelse. Projektet skal dog have en størrelse, der gør projektomkostningerne rimelige i forhold til projektets værdi. Som tommelfingerregel er der derfor tale om flercifrede millionbeløb.

Som udgangspunkt kan EKF tilbyde risikoafdækning i op til 14 år. Risikoafdækningen kan dog strækkes helt op til 18 år, når der er tale om projekter med vedvarende energi.

Hvad dækker EKF?

En Projektfinansieringsgaranti dækker manglende betalinger i henhold til låneaftalen. EKF udbetaler erstatning til bankerne, hvis der opstår problemer med projektet på grund af kommercielle og politiske risici samt og dokumentationsrisici.

  • Kommercielle risici er, at projektselskabet ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at projektet ikke vil betale.

  • Politiske risici er, at du ikke får betaling for dine varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF dækker typisk mellem 30 og 80 % af risikoen på det lån, som banken yder. Projektets bank skal altså mindst tage 20 % af risikoen.

Krav til forretningsplan og due dilligence

EKF kræver, at projektet er baseret på en solid og gennemtænkt forretningsplan. Før projektejeren og banken kan indgå den endelige låneaftale, skal der gennemføres en uvildig due diligence-proces. Due diligence-processen omhandler juridiske og økonomiske forhold samt miljø-, menneskerettigheds- og forretningsmæssige forhold.