BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Krav og vilkår for Bondgarantien

Hvad koster en Bondgaranti?

EKF tager en præmie for at udstede en Bondgaranti.

Vi fastsætter præmien ud fra:

  • Brancheanalyse: EKF vurderer situationen og mulighederne i din branche.
  • Køberens kreditværdighed: EKF vurderer kundens kreditværdighed, dvs. sandsynligheden for at kunden betaler. Jo bedre kreditværdighed, desto lavere præmie.
  • De politiske forhold i køberens land: EKF vurderer hvor stor risikoen er for, at der opstår politiske uroligheder i din kundes land. Jo mindre risiko for politiske uroligheder, desto lavere præmie.

En garanti på et år til en kunde i Mexico koster 0,5 % af risikobeløbet ved up front betaling. Kunden har den laveste acceptable kreditværdighed, mens Mexico vurderes som et forholdsvist godt land at lave forretninger i.

En garanti på et år til en kunde i Albanien koster 1 % af risikobeløbet ved up front betaling. Kunden har en kreditrisikoværdighed bedre en gennemsnittet i landet. Til gengæld er der tale om et land med betyde politiske risici.

Derudover vil der være omkostninger til din bank. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.


Hvem kan få en Bondgaranti?

Alle eksportører kan få en Bondgaranti, og der er ingen beløbsgrænser for garantien.

Hvor lang er løbetiden?

Løbetiden afhænger af den aftale, din virksomhed har indgået med kunden. Ofte er løbetiden længere for en arbejdsgaranti end for en tilbudsgaranti eller en garanti for forudbetaling.

Inddrivelse

Du står selv for at inddrive fordringen, og du skal kunne dokumentere, at du har et krav mod debitor for at være berettiget til at søge erstatning.

Hvad dækker EKF?

EKF udbetaler erstatning, hvis du får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.

  • Kommercielle risici er, at din køber ikke kan betale på grund af konkurs, insolvens, annullering af kontrakten, eller at køber ikke vil betale.

  • Politiske risici er, at du ikke får penge for varer på grund af forhindringer i det land, du eksporterer til. Det kan være krig, borgerkrig, mangel på valuta, begrænsninger for at bruge valuta, forbud mod at importere eller eksportere, samt indgreb fra lokale myndigheder, som gør det umuligt at modtage betaling for varerne.

EKF betaler som regel maksimalt 90 % af tabet i erstatning til din virksomhed. Som eksportør har du derfor normalt en selvrisiko på minimum 10 %.

Krav til miljø og social bæredygtighed

Hvis de samlede forretninger med EKF er større end 25 millioner kroner, laver vi en vurdering af, hvordan din virksomhed arbejder med miljø og menneskerettigheder.