Bæredygtig lakseopdræt i Alperne med dansk teknologi


Swiss Alpine Fish producerer bæredygtig laks til hjemmemarkedet. Firmaet valgte et recirkulerende akvakultursystem fra danske Krüger A/S og Gråkjær A/S og fik finansiering fra EKF.

Schweizere betaler gerne for bæredygtighed

For nogle år siden så Julian Connor, nu CEO for Swiss Alpine Fish, et uudnyttet potentiale for at producere bæredygtige atlantisk laks langt oppe i Schweiz' bjerge. 

Schweiz er et rigt land med høje miljøstandarder, og den schweiziske forbruger er villig til at betale ekstra for bæredygtige og lokalt producerede varer.  

Julian Connor allierede sig med en kreds af investorer og lavede aftaler med et par store supermarkedskæder om at aftage fisken. De første fisk blev høstet i begyndelsen af 2017 fra anlægget i Lostallo i det sydlige Schweiz. Swiss Alpine Fish vil producere 600 tons laks om året. 

Nyt RAS-design fra Danmark

Julian Connor valgte et nyt RAS-design (RAS står for recirkulerende akvakultursystemer) med kun én tank fra danske Krüger A/S i en turn key-løsning, som også involverede leverancer fra danske Gråkjær A/S.

Mere end 95% af vandet bliver filtreret og recirkuleret. Der er så godt som ingen udledning til det lokale vandmiljø

RAS er en kendt teknologi, som løser de fleste af de miljøproblemer, der normalt forbindes med fiskeopdræt. RAS-anlæg er dog dyre at bygge og drive og bruges mest til opdræt af fiskeyngel, som så senere flyttes til andre typer anlæg for at vokse til.

Det nye danske design kaldet RAS2020 er meget kompakt med kun én stor tankstruktur, som kan inddeles i mindre rum. Designet giver en RAS-løsning, som er billigere at bygge og drive, og som minimerer miljøpåvirkningen yderligere. Og så gør designet det økonomisk muligt at opdrætte for eksempel laks til fuld størrelse.

”Mere end 95% af vandet bliver filtreret og recirkuleret. Der er så godt som ingen udledning til det lokale vandmiljø,” fortæller Julian Connor, CEO hos Swiss Alpine Fish.

Projektfinansiering gjorde projektet muligt

Projektet har en stærk investorgruppe, som indskyder mere end halvdelen af de samlede projektomkostninger på EUR 15 millioner. Alligevel var det en udfordring for projektet at rejse lånekapital, da schweiziske banker sædvanligvis er tilbageholdne med at tage risiko på startup-projekter.

Heldigvis kunne de danske eksportører med EKF i ryggen også tilbyde projektet en finansieringsløsning. EKF tager gerne risiko på udenlandske startup-projekter, når projekterne køber udstyr i Danmark. I denne sag udstedte EKF en Projektfinansieringsgaranti, som dækker mere end halvdelen af et lån på EUR 7 millioner fra Crédit Suisse.

Produkt
Vindmøller ved kysten

Opnå finansiering til store eksportprojekter


Det kan være vanskeligt at sammensætte finansieringen af store projekter. Det kan skyldes usikkerhed ved en lang tidshorisont, projektets størrelse eller teknologi samt de fremtidige muligheder for at sælge projektets varer eller produktion. En Projektfinansieringsgaranti kan gøre banker trygge ved at deltage, så projektet bliver til virkelighed.
Læs mere om Projektfinansieringsgarantien
Mand arbejder på fabrik

Få viden og inspiration om eksport og finansiering


Abonner på stærkt indhold om eksport og finansiering, som du kan bruge til at styrke dine eksportforretninger.
Gå til sign up