BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Lysere eksportudsiger for Danmark trods mørke skyer

Det globale opsving fortsætter trods usikkerhed på de finansielle markeder. Og en vækst på 4-5 procent er mulig for dansk eksport i 2022 og 2023. Nogle brancher vil dog få mere gavn af det end andre.

Af Holger Sandte, chefanalytiker, EKF Danmarks Eksportkredit

Hvis man er eksportør, er det i øjeblikket nemt at blive bekymret for udsigterne i den globale økonomi. Danmark har klaret sig relativt godt gennem coronakrisen. Men det er gået mindre godt for mange andre lande, hvor krisen har sat sig dybere spor i form af høj arbejdsløshed og voksende statsgæld. Samtidig er inflationen steget i mange lande, mest på grund af høje energipriser. Mange centralbanker er derfor begyndt at hæve renterne, og der bliver især holdt øje med en ventet renteforhøjelse i USA, der vil lægge en dæmper på den amerikanske og på den globale vækst. Derudover skaber konflikten mellem Rusland og Ukraine stor usikkerhed i de globale markeder. Der er altså nogle mørke skyer lige nu.

Grund til optimisme

Men til trods for de lavthængende, mørke skyer, er der alligevel grund til spirende optimisme for dansk eksport i 2022/23. Kort sagt: Så længe den globale økonomi er i fremgang, vokser den internationale handel også, og dermed efterspørgslen efter danske varer. Det bidrager til at bevare og skabe produktion og arbejdspladser i Denmark, ikke blot i eksportvirksomhederne, men også hos de mange underleverandører. Ifølge beregninger foretaget af Dansk Industri på basis af tal fra Danmarks Statistik afhænger 875.000 arbejdspladser direkte eller indirekte af eksporten. Det er mere en hver fjerde arbejdsplads i landet Uden for de store byer er andelen ofte højere, især i det vestlige Jylland.

Positive vækstprognoser for global vækst i 2022 og 2023

Mange prognostikere forventer, at det globale opsving vil fortsætte i 2022/23 med vækst på ca. 4 pct. Den Internationale Valutafond (IMF) forventer BNP-vækst på 4,4 pct. i 2022, og fonden har hævet sin prognose for 2023 til 3,8 pct. Sammenlignet med tiden efter finanskrisen er 4 pct. et godt niveau – næsten et procentpoint over gennemsnittet i perioden. En verdensøkonomi i bred fremgang betyder nemlig også medvind for danske eksportører.

Global vækst betyder mere handel og eksport for Danmark

Global vækst og stigende international handel hænger tæt sammen både i gode og i dårlige tider. Fra 2011 til 2021 voksede den globale økonomi og den globale handel i samme takt – ikke hvert år, men i gennemsnit – med ca. 3 pct. om året. Hvis sammenhængen også holder efter Coronakrisen, kan vi dermed se frem til stigende verdenshandel i de kommende år. Handel med varer udgør omkring tre fjerdele af den globale handel. For Danmarks eksport spiller tjenester – for eksempel søtransport – med 40 pct. også en stor rolle.

Dansk eksportvækst på 4 pct. i 2022/23 er altså ikke urealistisk.

Før finanskrisen brugte økonomerne en anden tommelfingerregel: For hver procent global BNP-vækst voksede verdenshandlen med hele 2 pct. Det var udtryk for, at værdikæderne blev længere og den internationale arbejdsdeling mellem landene mere og mere intensiv. Nogle kaldte det "hyperglobalisering”. Men de tider er åbenbart forbi.

Hvad betyder det for Danmark og eksporten?

Hvis den globale økonomi og den globale handel vokser med 4 pct. – hvad betyder det så for dansk eksport? I årene efter finanskrisen er dansk eksport vokset i gennemsnit kun en smule svagere end verdenshandlen. Dansk eksportvækst på 4 pct. i 2022/23 er altså ikke urealistisk. Det vil i øvrigt være et godt resultat: Kun i otte ud af de sidste 20 år er dansk eksport af varer og tjenester vokset mere end det. Og det er ikke overgrænsen. IMF er nemlig mere optimistisk for den globale handel og forventer et plus på hele 5½ pct. Det ville give de danske eksportører et ekstra skub.

Det er svært at forudsige, hvilke eksportbrancher, der står til at få mest gavn af det globale opsving. Eksport af næringsmidler og drikkevarer er steget relativt lidt de seneste to år. Der kan altså snart være en indhentningseffekt. Desuden er der forventning om, at bilproduktionen i Tyskland vil sætte farten op i takt med, at manglen på halvledere bliver løst. Det skulle også være positivt for danske underleverandører. Og så er der alt det, Danmark kan bidrage med til den grønne omstilling rundt om i verden. Det er en megatrend, der fortsat vil skabe efterspørgsel efter produkter til grønnere konsum og produktion og til energibesparelse.

Læs mere