BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Vækstmarkederne er overraskende robuste over for kapitalflugt

Den amerikanske centralbanks varsling om stramninger kan føre til kapitalflugt fra vækstmarkederne, men vækstmarkederne er mere robuste end man skulle tro.

Af Lynge Gørtz Smestad, chefanalytiker, EKF
Artiklen er bragt 15/9 2021 på finans.dk og 17/9 2021 i Jyllands-Posten Erhverv.

I slutningen af august løb den meget omtalte Jackson Hole-konference for centralbanker af stablen. Den amerikanske centralbankdirektør, Jerome Powell, benyttede lejligheden til at meddele, at den amerikanske centralbank (Federal Reserve) efter halvandet år med en historisk lempelig pengepolitik er begyndt at overveje at stramme til igen.
Stramninger i den amerikanske pengepolitik har effekter langt ud over USA’s landegrænser, fordi den amerikanske rente påvirker de globale kapitalbevægelser. Effekten vil især kunne mærkes i vækstmarkederne, hvor opsparingskvoten er lav, og afhængigheden af udenlandsk kapital derfor er stor. Det omfatter fx landene i Østasien, Latinamerika og Østeuropa samt de mest udviklede lande i Afrika. Når renten i USA stiger, vil kapitalen således typisk søge væk fra vækstmarkederne og mod USA.

Økonomisk forskning peger på, at især amerikanske rentestigninger, som er drevet af uforudset høj inflation, kan påvirke vækstmarkederne negativt, fordi det bliver dyrere for disse lande at tiltrække udenlandsk kapital. Særligt vækstmarkeder med et stort eksternt finansieringsbehov, enten som følge af underskud på betalingsbalancen eller som følge af store eksterne gældsforfald, er sårbare.

Mange vækstmarkeder har oparbejdet store reserver

Det er derfor positivt, at vækstmarkederne generelt er godt rustet til at kunne modstå amerikanske stramninger – blandt andet fordi vækstmarkederne har forbedret deres betalingsbalancer markant under pandemien. I Asien har man således nydt godt af et boom i den globale efterspørgsel efter elektronik, mens forbedringen i Latinamerika skyldes, at den indenlandske efterspørgsel har været så underdrejet under krisen, at landene har købt færre varer i udlandet. Derfor har lande som Mexico og Brasilien aktuelt overskud på betalingsbalancen.

Udsigterne for vækstmarkederne er derfor generelt positive på trods af udsigten til strammere kreditvilkår, når USA forventeligt begynder at stramme pengepolitikken igen. Derfor er de danske eksportudsigter til vækstmarkederne fortsat også gode.

Ser man på valutareserverne, er billedet også positivt. I langt de fleste vækstmarkeder er valutareserverne over dobbelt så store som landets kortsigtede finansieringsbehov. En undtagelse er Tyrkiet, som har brugt størstedelen af sine reserver på at stabilisere den lokale valuta, samt en række afrikanske markeder som Tunesien, Etiopien, Ghana og Kenya. Selv hvis et af disse lande skulle komme i problemer med at honorere sine eksterne forpligtelser, vil afsmitningen til andre markeder dog være begrænset. Det skyldes blandt andet, at markederne er forholdsvis små og for Tyrkiets vedkommende, at de internationale investorer allerede har neddroslet deres eksponering der på grund af den politiske udvikling i landet.

Offentlig gæld

Der er dog stadig interne sårbarheder i de lande, hvor den offentlige gæld er høj. Gælden steg nemlig yderligere sidste år på grund af diverse støtteordninger som reaktion på pandemien. I de asiatiske lande, som kom ind i krisen med en lav offentlig gæld, giver stigningen ikke grund til bekymring. Derimod er lande som fx Brasilien og Sydafrika tynget af høje offentlige gældsniveauer, og det vil kræve store besparelser at bringe gælden i balance. Det trækker imidlertid positivt op, at det meste af gælden er i lokal valuta, hvilket øger landenes manøvrerum.

Udsigterne for vækstmarkederne er derfor generelt positive på trods af udsigten til strammere kreditvilkår, når USA forventeligt begynder at stramme pengepolitikken igen. Derfor er de danske eksportudsigter til vækstmarkederne fortsat også gode.

Læs mere