BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Mexicansk præsidents enegang er ærgerlig for både klimaet og dansk eksport

Midtvejsvalget i Mexico den 6. juni har stillet præsidenten en smule svagere, men det er stadig hans ambition at styrke de statslige energigiganter på bekostning af billigere grøn energi fra private investorer.

Af: Lars Piil Damm, chefanalytiker, EKF, 25-06-2021

Private investorer i Mexicos energisektor kunne foreløbig ånde lettet op efter landets midtvejsvalg den 6. juni. Valget viste, at præsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) stadig er populær, men han tabte også en smule terræn. Regeringskoalitionen vandt 279 ud af de 500 sæder i underhuset, og dermed bliver det vanskeligere for præsidenten at lave forfatningsmæssige ændringer, som kræver to tredjedele flertal.

Den venstreorienterede AMLO nyder stor popularitet i hjemlandet for at have blik for den enkelte mexicaners levevilkår, men mange af hans handlinger strider imod tidsånd, logik og den retning, som de fleste statsledere verden over er enige i at gå i. Mens hele verden synes at gå i en grønnere retning, synes AMLO nemlig at gå enegang den modsatte vej.

Præsidentens ønske er at styrke de to statsejede energigiganter – elselskabet CFE og olieselskabet PEMEX – på bekostning af den private sektor. I marts vedtog Mexicos senat et lovforslag om en ændring af elsektorlovgivningen, som vil give forkørselsret til den dyrere energi fra CFE’s fossile kraftværker og sende den billigere vedvarende energi fra private investorer bagerst i køen. Samtidig skal tidligere indgåede kontrakter med private el-producenter gennemgås og eventuelt genforhandles.

Forfatningsstridigt

Ændringerne af elsektorlovgivningen er indtil videre blevet bremset af landets domstole, som kalder dem forfatningsstridige. AMLO har nu anmodet højesteretten om at afgøre sagen, og det vil den sandsynligvis gøre i slutningen af i år eller i starten af 2022.

Men selv hvis højesteretten skulle kende ændringerne til elsektorlovgivningen forfatningsstridige, forventes AMLO at fortsætte sit forsøg på at styrke CFE og PEMEX på bekostning af den private sektor. Midtvejsvalget har gjort det sværere for ham at gennemføre forfatningsmæssige ændringer som en energireform, men hans koalition står stadig stærkt. Og præsidenten har da også været ude efter midtvejsvalget og melde ud, at det fortsat er regeringens mål at gennemføre en forfatningsmæssig reform, der styrker det statsejede CFE. Foreløbig er det hans plan at sende reformforslaget til kongressen i løbet af sommeren.

Ser frem til tiden efter AMLO

AMLO’s enegang imod den grønne strøm er ærgerlig – for både klimaet, danske eksportører og private investorer. Den tidligere præsident Enrique Peña Nietos energireform fra 2013 havde til formål at sænke Mexicos elpriser og fremme vedvarende energi ved at give private investorer muligheder for at etablere nye projekter. Det fik antallet af vedvarende energiprojekter i Mexico til at skyde kraftigt i vejret mellem 2015 og 2018 og til nogle meget attraktive priser for de mexicanske el-forbrugere.

Både nuværende og potentielle investorer vil sandsynligvis køre en vent og se-strategi de næste tre år op til præsidentvalget, hvor de kan håbe på, at der kommer en mere miljøvenlig præsident til magten

I dag er private investorer dog meget påpasselige med at rykke ind i Mexico, for spillereglerne kan hele tiden ændre sig – og sandsynligvis ikke til det bedre. Midtvejsvalget gør, at de investorer, der allerede har projekter i Mexico, kan ånde lettet op et øjeblik, fordi AMLO’s manøvremuligheder er blevet mindre. Men både nuværende og potentielle investorer vil sandsynligvis køre en vent og se-strategi de næste tre år op til præsidentvalget, hvor de kan håbe på, at der kommer en mere miljøvenlig præsident til magten.

Læs også