BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Kina 2021: Kommunistpartiets triumf

Af Peter Toft, chefanalytiker, EKF

Kinas kommunistiske parti fejrede triumferende sin 100 års grundlæggelse den 1. juli. For Kina står i dag stærkere end måske nogensinde, og blikket er stift rettet mod 2049 - 100 året for det kommunistiske partis magtovertagelse, og året hvor Kina sigter på at nå op som et højindkomstland i verdensklasse. Kina har også fortsat et stort potentiale for at vokse i betydning for dansk eksport og er i dag Danmarks 6. største eksportmarked. Men mange udfordringer venter forude, før partiet også kan fejre den helt store triumf på 100 året for revolutionen den 1. oktober 2049.

Jubilæumsshow ”extradordinaire”

Da lanterne den 1. juli blændede op på Bejings berømte olympiske stadion for et spektakulært 2-timer-langt jubilæumsshow, var der ikke sparet på krudtet. Showet kan nok bedst kan beskrives som lige dele Les Miserables-musical, en olympisk åbning og nordkoreansk propaganda-extravaganza. Anledningen: Fejringen af det kinesiske kommunistiske partis grundlæggelse den 23. juli 1921. Igennem slagsange og special effects fortaltes historien om partiets ydmyge start i baglokaler i Shanghais franske koncession, hvorfra partiet gjorde det umulige: Overlevede intens politisk forfølgelse og nær udslettelse under den Lange March, blodige kampe under otte års japansk besættelse og fik trods modgangen skabt folkets socialistiske revolution i Kina i 1949, der reddede Kina fra imperialismen.

Kinas triumf

Man kan næppe modsige, at Kinas regerende Kommunistparti har gjort en kæmpebedrift i at løfte Kina og kineserne ud af den dybeste armod og kolonisering til i dag at kandidere til supermagtsstatus. Prisen kan diskuteres med de fejlslagne moderniseringspolitikker i 1950’erne og Kulturrevolutionen i 1960’erne, der ikke fik en sang med i jubilæumsshowet. Men der hersker næppe tvivl om, at Deng Xiaopings reformpolitikker fra slutningen af 1970’erne har vist sig som en fantastisk succes målt på økonomisk vækst.

Kina står i dag som verdens anden største økonomi på vej til snarligt at overtage førerpositionen fra USA. De gør hastige teknologiske fremskridt og er mere sikre end nogensinde med opbygningen af et stadigt stærkere militær og voksende indflydelse overalt i verden. Med 1,4 milliarder forbrugere med stadigt mere købekraft tiltrækker Kina sig fortsat interesse fra investorer verden over. Også for dansk eksport har Kina i dag som Danmarks sjettevigtigste eksportmarked stor og voksende betydning. Og med et voksende fokus på kvalitet og miljøbevidsthed har danske produkter og løsninger stor bevågenhed i Kina og et positivt image.

Mange udfordringer

Men trods skåltaler er der også malurt i jubilæumsbægeret. Det kinesiske økonomiske mirakel vakler på flere økonomiske ubalancer med alt for høj indenlandsk gæld, voksende offentlig gæld, , og en boligboble. Det knirker også i fugerne, når det gælder stabiliteten i den finansielle sektor, og forbedringer i investeringsklimaet er gået i stå.

Også for dansk eksport har Kina i dag som Danmarks sjettevigtigste eksportmarked stor og voksende betydning.

Landets demografiske overskud er vendt til underskud, og sidst men ikke mindst er forureningen et selvskabt og dyrt problem. Under præsident Xi’s stadigt mere autoritære ledelse har Kinas forhold til USA taget desuden taget en markant negativ drejning.

Skal Kina således fortsætte sin historiske fremgang må partiet, hvis det kan holde sig ved magten, løse en række akutte og mere langsigtede udfordringer i de kommende 29 år - og dette i et geopolitisk miljø, der vil være markant mere konkurrencepræget end den mere afslappede globale orden fra Deng Xiaoping-æraen til i dag.

Læs mere