BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Den siddende regering i Argentina har sat alt ind på at vinde stemmer inden midtvejsvalget

Argentina står over for massive økonomiske udfordringer, og befolkningen døjer blandt andet med en af verdens højeste inflationsrater. Midtvejsvalget om få dage kan markere en skillevej.

11-11-2021

Af Lars Piil Damm, chefanalytiker, EKF Danmarks Eksportkredit. Denne artikel er også bragt i Jyllands-Posten Erhverv og på finans.dk.

Argentinas venstreorienterede regering med præsident Alberto Fernandez i spidsen er under hårdt pres inden midtvejsvalget den 14. november 2021. Meget tyder nemlig på, at regeringen vil få et dårligt valg. Den centrum-højreorienterede opposition klarede sig væsentligt bedre end regeringskoalitionen ved primærvalget i midten af september, og primærvalget anses for at være en generalprøve for midtvejsvalget. Efterfølgende har regeringen dog sat alle sejl til for at opnå et acceptabelt resultat til midtvejsvalget.

Fastfrysning af priser og omfattende valutarestriktioner

Argentinerne er godt trætte af landets kronisk høje inflation, som i år ventes at nå op på omkring 50 pct. Inflationen udhuler lønningerne, så omkring 40 pct. af befolkningen lever i fattigdom. Regeringen valgte derfor for nylig at fastfryse priserne på over 1.400 forbrugsvarer frem til starten af januar 2022. Fastfrysningen vil muligvis begrænse inflationen på kort sigt, men er en udfordring for virksomhederne i forhold til at fastholde en indtjening.

Argentinerne er godt trætte af landets kronisk høje inflation, som i år ventes at nå op på omkring 50 pct.

Regeringen forsøger også at begrænse inflationen ved kun at lade den officielle peso-kurs blive svækket langsomt over for US-dollaren. Det er dog kun muligt, fordi Argentina har indført stramme valutarestriktioner, da centralbanken har meget begrænsede valutareserver til at forsvare pesokursen.

Argentinerne sparer – i det omfang valutarestriktionerne tillader det – så vidt muligt op i US-dollars frem for argentinske pesos, der hele tiden taber værdi. Efterspørgslen efter US-dollars er steget i de seneste måneder blandt andet af frygt for, at regeringen vil foretage en kraftig devaluering af den argentinske peso efter midtvejsvalget for at mindske presset på valutareserverne. Mens centralbankens officielle valutakurs er omkring 100 pesos for en US-dollar, så er andre (uofficielle) valutakurser på det seneste steget til omkring 200 pesos for en US-dollar, hvilket tydeligt viser, at den officielle valutakurs ikke er holdbar.

Finanspolitiske lempelser trods tårnhøj IMF-gæld

Argentina skylder 43 mia. US-dollar til IMF (Den Internationale Valutafond) og har længe forhandlet om en omlægning af gælden, fordi Argentina ellers ikke kan tilbagebetale gælden. Hidtil synes regeringens vilje til at indgå en aftale med IMF dog at have været begrænset, da den ikke har ønsket at forpligte sig til finanspolitiske stramninger inden midtvejsvalget af frygt for at skræmme vælgere væk. Tværtimod har regeringen lempet på finanspolitikken og skærpet retorikken over for IMF op mod midtvejsvalget.

Om regeringen vælger at indgå en aftale med IMF eller ej, kan komme til at afhænge af, hvordan regeringen fortolker resultatet af midtvejsvalget. Hvis regeringen klarer sig overraskende godt ved midtvejsvalget, vil regeringens ”hardlinere” kunne fortolke det som om, at man skal fortsætte med fastfrysninger af priser, valutarestriktioner og en skarp kurs over for IMF. Paradoksalt nok er der også risiko for, at et stort nederlag til regeringen vil styrke regeringens hardlinere og give det samme resultat.

Uanset udfaldet af midtvejsvalget vil det være i Argentinas interesse at få styr på de offentlige finanser og få forbedret det kommercielle klima hurtigst muligt

Det mest sandsynlige er dog, at oppositionen klarer sig bedst ved valget, og at regeringen – tvunget af de økonomiske realiteter – ser sig nødsaget til at fortsætte forhandlingerne med IMF om en gældsomlægning og forhåbentlig når frem til en aftale næste år.

Lige nu er intet imidlertid sikkert. Men uanset udfaldet af midtvejsvalget vil det være i Argentinas interesse at få styr på de offentlige finanser og få forbedret det kommercielle klima hurtigst muligt, så virksomheder får større lyst til at lave forretninger i landet, og der kan komme mere gang i den økonomiske vækst.

Læs mere

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at EKF.Logic.Composers.Factories.NewsFactory.GetNewsTeaserItem(TeaserItem teaserItem, TeaserSize teaserSize, TeaserListItemViewModel vm) in D:\a\1\s\EKF.Logic\Composers\Factories\NewsFactory.cs:line 91
  at EKF.Website.Controllers.GlobalController.TeaserListItem(PartialViewMacroModel model) in C:\Projects\EKF\EKF.Website\Controllers\GlobalController.cs:line 94
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_TeaserItemPicker_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\TeaserItemPicker.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20