BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Tessa Lykke Andersen, Policy Advisor i EKF

Tessa har været ansat i EKF siden 2018, hvor hun begyndte som student i afdelingen for International Regulation & Relations. Hun er uddannet i International Business på CBS og Global Udvikling på Københavns Universitet.


Hvad arbejder du med?

Jeg har haft muligheden for at rykke rundt internt i huset, og den har jeg benyttet mig af. Derfor har jeg arbejdet i EKF’s ledelsessekretariat og i den internationale afdeling, hvor jeg arbejder nu. Jeg har lavet alt fra bestyrelsesbetjening, projektledelse til internationale forhandlinger og kender efterhånden organisationen ret godt.

I øjeblikket arbejder jeg en del med klimadagsordenen, som betyder, at jeg blandt andet er involveret i udmøntningen af nationale restriktioner for fossile projekter, internationale klimaforhandlinger inden for eksportkreditter, og EKF’s eget net zero-mål. Målet går ud på, at EKF senest i 2045 skal have en klimaneutral portefølje, hvilket betyder, at vi skal have et endnu større fokus på grønne projekter, grøn omstilling og vedvarende energi end i dag.

EKF står aldrig stille, men følger udviklingen globalt. Dagene er sjældent ens. Den ene dag arbejder jeg i København, og den næste sidder jeg med til forhandlinger i Bruxelles 

Hvad er det bedste ved at være ansat i EKF?

Det bedste ved at arbejde i EKF er, at organisationen følger med den globale udvikling og er drevet af, hvad omverdenen efterspørger; om det så er corona-hjælpepakker eller produkter, der understøtter den grønne omstilling. Hver gang der sker større ændringer i samfundet, er EKF med til at løfte sin samfundsopgave i form af at sikre dansk eksport og arbejdspladser, og det, synes jeg, er enormt givende at være en del af.

Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?

EKF har støttet min udvikling både i og uden for organisationen gennem en række forskellige initiativer. Fx har jeg været repræsentant for EKF i Global Compact’s Young SDG Innovator Program. Jeg har også haft et ophold i EU-Kommissionens udviklingsafdeling, DG INTPA, og endelig deltager jeg i EKF’s eget interne karriereforløb, der sætter fokus på medarbejdernes personlige udvikling. Det er alle ting, der udfordrer mig, og samtidig giver mig et godt netværk i og uden for EKF.

VIDEO

25 sekunder med Tessa


Tessa er policy advisor i EKF's internationale afdeling