BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Rasmus Rønne Ahm, Chief Advisor i EKF

Rasmus har været ansat i EKF siden 2020. Han kommer fra en stilling i Erhvervsministeriet og er uddannet i International Virksomhedskommunikation fra CBS og har en Master fra King’s College London i International Relations.  

 

Hvad arbejder du med?

Efter flere år med job i udlandet kom jeg til Erhvervsministeriet, hvor jeg bl.a. havde ansvar for kontakten til EKF. Nu sidder jeg på den anden side og er bindeled til ministeriet og kan trække på al min erfaring derfra. Det omfatter bl.a. opgaver i forhold til udmøntning af politiske mandater, governance-relaterede emner og at omsætte specialistviden til generalistsvar.

 EKF har alt, hvad jeg lægger vægt på i et job – det politiske, det kommercielle, det finansielle, det internationale og ikke mindst det grønne

Derudover indgår jeg i de øvrige opgaver i ledelsessekretariatet, hvor vi bl.a. servicerer direktionen, bestyrelsen og huset som helhed samt driver projekter. Det giver en stor viden om, hvad der sker i organisationen og forretningerne. Jeg varetager et bredt spektrum af opgaver op mod det strategiske niveau, hvor konkrete oplæg fra min hånd kan ende i direktions- og bestyrelseslokalet til beslutning.

Hvad er det bedste ved at være ansat i EKF?

Det bedste ved at arbejde i EKF er, at jeg beskæftiger mig med opgaver, der indeholder alt det, som jeg lægger vægt på i et job. Det gælder det politiske, det kommercielle, det internationale, det finansielle og ikke mindst klimaet og den grønne omstilling, der er højt prioriteret hos EKF.

Det er en flad organisation med et stort samfundsmæssigt ansvar og engagement, og udmøntningen af beslutninger kan gå stærkt. Jeg har svært ved at forestille mig, at det nogensinde kan blive kedeligt her – hidtil har jeg aldrig haft to ens dage. Og så har jeg nogle rigtig gode kolleger, der har godt humør og er parate til at hjælpe og sparre fagligt i dagligdagen.

Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?

EKF støtter både min faglige udvikling og min personlige udvikling, og jeg oplever, at ledelsen har stor tillid til min opgaveløsning. Jeg får meget ansvar og kan selv være med til at forme mit job og ’vokse’ med opgaverne.  Samtidig er jeg kommet med på EKF’s interne karriereforløb, hvilket både vil udvikle mig personligt og give mig muligheden for at styrke mine relationer på tværs i organisationen. Netop i min funktion har jeg stor glæde af et stærkt, tværfagligt netværk, da jeg i min daglige opgaveløsning trækker på hele huset.