BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Patrick Rosenquist Jakobsen, Senior Vice President i EKF

Patrick er ansat i afdelingen for Global Wind & Finance, hvor han arbejder med projektfinansiering af store vind- og Power-to-X-projekter. Patrick indledte sin EKF-karriere som student i 2009, mens han læste til cand.polit. Senere blev han fastansat.

Hvad arbejder du med?

Jeg har været ansat i EKF, siden jeg studerede til cand.polit. Inden jeg afsluttede studiet, fik jeg imidlertid mulighed for at få et studieophold i Venedig. Jeg besluttede derfor at sige mit studiejob hos EKF op, men EKF støttede mig og gav mig en kontrakt, der sikrede at jeg kunne vende tilbage efter udenlandsopholdet. På den måde endte jeg med at fortsætte i EKF direkte efter mit speciale. Og siden har jeg været omkring i huset og bl.a. prøvet kræfter med strategiarbejde i ledelsessekretariatet, analysearbejde i vores afdeling for Country, Bank & Sector, og jeg har også været dealteamleder på flere store energiprojekter.

I dag arbejder jeg med projektfinansiering af EKF’s store internationale projekter inden for vind og Power-to-X. Jeg har en kundeorienteret rolle, hvor jeg er meget i kontakt med bankerne og de store virksomheder og prøver at opdyrke nye forretninger. Det vil sige, at jeg arbejder på at finde store energiprojekter, hvor EKF kan spille en vigtig rolle i finansieringen.

Før vi beslutter, om vi kan indgå i finansieringen af et projekt, er der mange detaljer, som skal på plads. Jeg er derfor i dialog med internationale banker, virksomhederne og en masse specialister – både her i huset og eksternt. Alle forhold ved projektet skal nemlig risikovurderes, da EKF kan miste mange penge, hvis fx et stort vindprojekt mislykkes. Derfor er der mange detaljer, som jeg skal sætte mig ind i.

Det særlige ved EFK er, at vi kan træde til med finansiering af grønne projekter med en større risiko, end bankerne eksempelvis ville kunne gå med til. Derfor spiller vi en vigtig rolle, når Danmark skal forsøge at eksportere vores tekniske løsninger inden for Power-to-X, ligesom vi har gjort det inden for vindenergi. Det er dog stadig på et tidligt stadie, da teknologien først skal op i stor skala nationalt, men ikke desto mindre er det noget, som EKF er meget involveret i, og som jeg beskæftiger mig meget med i mit job.

Hos EKF har jeg haft mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige opgaver. Især de store grønne internationale projekter har givet mig faglige og personlige erfaringer, som jeg dagligt trækker på

Hvad er det bedste ved at arbejde i EKF?

Ud over mine super gode kolleger, som jeg samarbejder med her i huset til hverdag, sætter jeg stor pris på mit samarbejde med de internationale virksomheder og banker om finansiering af store grønne projekter. Det er utroligt lærerigt og inspirerende, når jeg møder mennesker fra andre kulturer. Jeg har været steder med EKF i forbindelse med projekter, som jeg ellers aldrig ville være kommet. Og så er det en vigtig faktor, at jeg i mit arbejde er med til at sikre både danske arbejdspladser og bidrage til den grønne omstilling.

Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?

EKF har støttet min faglige og personlige udvikling, lige siden jeg startede som student. Jeg har fået mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige opgaver, og jeg har løbende fået mere og mere ansvar. Jeg oplever, at der er gode muligheder for at få nye opgaver og udfordringer, der hele tiden stiller nye krav til mine kompetencer.

VIDEO

22 sekunder med Patrick


Patrick er Senior Vice President i EKF's vindafdeling