BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Charlotte Hartwig, Chief Treasury Manager i EKF

Charlotte arbejder med likviditetsstyring i Treasury-afdelingen. Hun kom til EKF i 2017 og var inden da ansat mange år i bankverdenen og på Fondsbørsen. Derudover har hun arbejdet med finansiering til kommuner og regioner og også en hel del med IT-projektledelse. Charlotte er oprindeligt uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab.

Hvad arbejder du med?

Til dagligt arbejder jeg med likviditetsstyring og afdækning af rente- og valutarisici og er med til at sørge for, at de kundevendte afdelinger i EKF får opdaterede priser og markedsdata, som de har brug for i deres arbejde med at udstede eksportlån og garantier til danske virksomheder.

I Treasury-afdelingen holder vi bl.a. øje med, om renterne ændrer sig. Hvis en rentetype fx udfases eller priserne ændres radikalt, kan det få stor betydning for EKF’s udlånsforretninger, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden følger med. Derudover er min afdeling med til at sikre, at EKF’s forretninger optimeres i forhold til at få pengene bedst muligt ’ud at arbejde’.

EKF er en spændende arbejdsplads, fordi opgaverne er så forskelligartede og udfordrende, og så har vi et virkelig godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs

Hvad er det bedste ved at arbejde i EKF?

Det bedste ved at arbejde i EKF er, at mine opgaver er så forskellige og lærerige. Vi er en lille organisation med store opgaver og et stort ansvar. Jeg får lov at prøve kræfter med mange typer opgaver og kan også påvirke, hvordan de skal løses og være med til at skubbe os i en retning, hvor vi udvikler os. Og så er mine kolleger rundt om i huset virkelig søde og hjælpsomme. Det sætter jeg stor pris på i det daglige. Jeg har følt mig velkommen her fra første dag.

Jeg oplever, at der er en usædvanlig god tone i huset, måske hænger det sammen med, at organisationen ikke er så stor, og vi derfor kender hinanden på kryds og tværs af afdelingerne. Desuden er vi en god blanding af yngre og mere erfarne medarbejdere og af kvinder og mænd, hvilket er med til at give en god dynamik, synes jeg.


Hvordan oplever du, at EKF støtter din udvikling?

Siden jeg begyndte på mit job hos EFK, har organisationen udviklet sig enormt meget inden for mit område, og det gør den stadig. Mine opgaver er spændende, fagligt stimulerende og i løbende udvikling. Jeg udvikler derfor mig meget i jobbet og har endnu ikke oplevet behov for at tage en masse kurser og efteruddannelse, hvilket jeg ellers har gjort førhen.

Jeg kan nemlig godt lide udfordringer, og opgaverne må også gerne kræve en masse af mig både fagligt og personligt. Når det er sagt, så oplever jeg, at der er ret gode muligheder for at få kurser og efteruddannelse her, og det gælder, uanset hvor du er i din karriere.