ESG-hensyn skaber værdi for dansk eksport


Hensyn til miljøet og sociale forhold er en grundbetingelse, når EKF hjælper danske virksomheder ud i verden. EKF skal følge en række internationale aftaler på ESG-området, men ESG-hensyn skaber også værdi for virksomhederne. Når ESG-hensyn er på plads, kan det blandt andet gøre dit projektforløb smidigere. Her kan du se, hvordan ESG indgår i EKF’s vurdering af eksportforretninger.

Processen

Sådan arbejder vi med ESG

Industriarbejder arbejder i metal med maskine

Vores indledende ESG-screening

Først skal vi have overblik over din eksportforretning og klassificere den, så vi kan afgøre, hvad der skal indgå i ESG-vurderingen. Det gør vi på baggrund af din ansøgning om finansiering og evt. yderligere oplysninger. Eksportforretninger med lav risiko op til 25 mio. kr. kan nøjes med en erklæring og begrænset dokumentation. Forretninger med højere risiko samt eksportforretninger over 25 mio. kr. kræver en mere dybdegående ESG-vurdering og efterfølgende monitorering. Tag gerne EKF med på råd allerede i din design- eller projekteringsfase – det kan lette ESG-behandlingen.

Læs mere om ESG-begreber
Mænd i arbejdstøj vurdere maskinedel

Vi indsamler dokumentation

I næste fase skal vi indsamle dokumentation om dit eksportprojekt og dets påvirkninger på miljøet og sociale forhold. I denne Due Dilligence-fase kan du bidrage med dokumenter om projektet, eksempelvis byggetilladelser, miljøtilladelser, kortlægning af miljømæssige og sociale påvirkninger og projektbeskrivelser. I nogle tilfælde vil vi også gerne besøge dit projektsted og danne os et indtryk af forholdene på stedet. Nogle af dokumenterne skal udarbejdes af konsulenter, som EKF skal godkende.

Læs mere om tjeklisten for vores dokumentationskrav
EKF ansatte på række i et møde (sløret billede)

Vi indstiller og træffer beslutning

På baggrund af vores research udarbejder vi en indstilling til EKF’s direktion om dit projekts påvirkninger på miljøet og sociale forhold. EKF’s direktion tager den endelige beslutning om finansiering til projektet.

Læs mere om indholdet i indstillingen

Vi indgår en aftale

Hvis EKF’s direktion siger god for projektet, indgår EKF en låneaftale med din virksomhed eller din bank om finansiering af projektet. Aftalen rummer også ESG-forhold og indebærer, at EKF følger dit projekt og løbende vurderer udviklingen i miljøpåvirkninger og sociale forhold.

Jernbane i afrikansk landskab

Vi følger dit projekt

På baggrund af aftalen udarbejder EKF en ESG-handlingsplan. Den indebærer, at EKF følger dit projekt og udviklingen i de miljømæssige og sociale forhold. Det sker i hele den projektperiode, hvor EKF deltager med finansiering. Monitoreringen kan ligesom i Due Dilligence-fasen indebære besøg på stedet og krav om dokumentation i form af miljørapporter mv. EKF er din partner i hele projektperioden, så vi hjælper dig med at opfylde ESG-kravene.

Læs mere om ESG-handlingsplanen

Læs mere om ESG-arbejdet

ESG-chef Kristin Parello-Plesner

Har du spørgsmål til ESG i EKF?


Så kontakt ESG-chef Morten Jess Nielsen på mjn@ekf.dk eller 2062 4764 .