BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Tilfredsstillende halvår for EKF trods global usikkerhed

EKF Danmarks Eksportkredit fik et overskud på 264 mio. kr. i 1. halvår af 2022. Med nyudstedelser for knap 15 mia. kr. i perioden er det samlet tilfredsstillende set i lyset af den store globale usikkerhed både politisk og økonomisk.

Med et overskud på 264 mio. kr. og nyudstedelser for 14,8 mia. kr. viste 1. halvår 2022 positive takter for EKF set i forhold til 1. halvår 2021 og forventningerne til årets samlede overskud. Til trods for den positive udvikling i resultatet fastholdes forventningen til årets resultatet på 100–300 mio. kr. Det skyldes særligt, at de tyrkiske banker i august blev ramt af downgrades i rating, som indebærer, at EKF må øge nedskrivningerne med i underkanten af 200 mio. kr.

Den stigende aktivitet i EKF’s forretning sker i en tid, hvor den globale usikkerhed politisk og økonomisk er stor, og naturligt præger både lande og eksportvirksomheder i det meste af verden. Det gælder også EKF’s kunder.

Netop i en tid med global uro viser EKF sit værd for danske eksportvirksomheder, når vi i et tæt samarbejde finansierer virksomhedernes eksport og vækst på både nye og kendte markeder, og forsikrer danske eksportforretninger mod politisk og økonomisk usikkerhed. Det gælder for de helt store især grønne eksportører til de mindre og mellemstore virksomheder, der er klar til en global vækstrejse.

Læs halvårsrapporten