BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Danmarks Grønne Fremtidsfond er på plads: EKF er klar med de første projekter


EKF har med 14 mia. kr. fået tildelt over halvdelen af midlerne i Danmarks Grønne Fremtidsfond. Pengene går til at skabe CO2-reduktion og fastholde danske arbejdspladser.

Med regeringens etablering af Danmarks Grønne Fremtidsfond styrker EKF markant sin indsats med at fremme eksporten af dansk klimateknologi og reducere verdens CO2-udslip.

Der er sat 25 mia. kr. af til den nye fond, og de 14 mia. kr. skal gå til øget eksport gennem EKF. Ud over EKF består Danmarks Grønne Fremtidsfond af IFU, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Pengene i fremtidsfonden skal fremme grøn omstilling, reducere verdens CO2-udslip og styrke eksport af dansk klimateknologi. Og spørger man adm. direktør i EKF Kirstine Damkjær, er den mission en hjørnesten i EKF i kraft af mange års arbejde med især internationale vindprojekter. Hun påpeger, at fremtidsfonden er en god nyhed for både dansk eksport og den grønne omstilling.

”Det her initiativ kommer både til at batte på den grønne omstilling og beskæftigelsen i Danmark. Danske eksportører er verdensførende inden for grønne teknologier, og alene vindsektoren beskæftiger 33.000 mennesker,” forklarer hun.

EKF har i de senere år oplevet en markant efterspørgsel efter dansk klimateknologi og den finansiering, der er afgørende, hvis de grønne projekter skal blive til virkelighed. EKF står da også allerede klar med tre vindmølleparker til den nyetablerede fond, og fra politisk hold anerkender erhvervsminister Simon Kollerup (S) vindsektorens betydning.

”Vindenergi har vist sig at være en stor succes ikke bare for klimaet, men også for det grønne erhvervseventyr, som ligger foran os, når det handler om at udvikle og eksportere klimaløsninger. Og derfor er jeg rigtig glad for, at Danmarks Grønne Fremtidsfond bliver skudt i gang med så markante investeringer i vindmølleenergi,” siger Simon Kollerup.

Klar med tre vindmølleparker

To af de tre nye vindprojekter er havvindmølleparkerne Seagreen i Skotland og Changfang og Xidao i Taiwan. Begge vindmølleparker får vindmøllerne leveret af MHI Vestas Offshore Wind, hvor Danmarks Grønne Fremtidsfond bliver mødt med begejstring.

”Hos MHI Vestas er vi med til at sikre en global grøn energiomstilling med konkurrencedygtig havvind. Det har været afgørende for gennemførslen af projektfinansieringen på et nyt havvindsmarked som Taiwan, at vi som dansk eksportør har haft opbakning fra bl.a. EKF. Involveringen af EKF i havvindsprojekter giver en stabilitet, som muliggør en effektiv kapitalstruktur – også på mere modne vindmarkeder. Vi forudser, at adgangen til Danmarks Grønne Fremtidsfond for vores havvindsprojekter er med til at sikre fortsat produktion, R&D og indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere og underleverandører i Danmark,” fortæller Chief Sales Officer Henrik Jensen.

De tre vindprojekter, vi indtil videre har klar til fremtidsfonden, forventes at skabe en reduktion på 64 mio. tons CO2 over deres levetid

Den tredje vindmøllepark hedder Zeewolde og bliver med 83 vindmøller fra Vestas Wind Systems Hollands største vindmøllepark på land, fortæller Nils de Baar, President i Vestas Northern & Central Europe.

”EKF’s dedikerede indsats for at fremme eksport af dansk vindteknologi spillede en afgørende rolle og medvirkede til at vinde ordren på vindprojektet Zeewolde i mit hjemland, Holland. Vi er således glade for klimainitiativet Danmarks Grønne Fremtidsfond, der gør det muligt for EKF at støtte væksten inden for vedvarende energi til gavn for samfundet,” siger Nils de Baar og fortsætter:

”Zeewolde-projektet er særligt og et stort skridt for den vedvarende energiforsyning i hele regionen. Vi ser frem til sammen med vores partnere at stå for repowering af den største kooperative vindmøllepark i Europa. Det er samtidig Hollands største vindprojekt på land.”

CO2-reduktion og danske arbejdspladser

Ifølge beregninger fra EKF vil projekterne bidrage til at skabe og fastholde 2.300 arbejdspladser i vindmøllebranchen. Og samtidig med vækst i danske vindeksportørers ordrebøger bidrager projekterne under Danmarks Grønne Fremtidsfond til kampen om global CO2-reduktion, fortæller Kirstine Damkjær.

”Hver gang en dansk virksomhed deltager i et vedvarende energiprojekt ude i verden, fortrænger den vedvarende energi de mere forurenende energikilder, der også bruges. Det er en positiv spiral, som Danmarks Grønne Fremtidsfond kan forstærke. De tre vindprojekter, vi indtil videre har klar til fremtidsfonden, forventes at skabe en reduktion på 64 mio. tons CO2 over deres levetid. Det er mere, end hele Danmark udledte i 2019."

Yderligere info: Kommunikationskonsulent Morten Wium Olesen, mol@ekf.dk, 28 19 11 22

Om EKF

EKF er Danmarks eksportkredit og blev oprettet i 1922. Garantier til grønne investeringer, først og fremmest vindmøller, udgør ca. 70 pct. af EKF’s samlede forretninger. Solkraftværker, biomassekraftværker, biogasanlæg og alle former for energieffektive løsninger er andre eksempler på eksportordrer, som EKF har bidraget til finansieringen af for danske virksomheder.

Ifølge BloombergNEF og EKF’s amerikanske pendant USEXIM finansierede EKF mere vedvarende energi end alle de andre eksportkreditinstitutter i OECD tilsammen i 2017 og 2018.

EKF har deltaget i finansieringen af 150 vindprojekter i 36 forskellige lande med en samlet kapacitet på 23,8 gigawatt. Det svarer til det årlige strømforbrug i ca. 23 mio. husstande.

Cases til Danmarks Grønne Fremtidsfond