CSR-hensyn skaber værdi for dansk eksport


Hensyn til miljøet og sociale forhold er en grundbetingelse, når EKF hjælper danske virksomheder ud i verden. EKF skal følge en række internationale aftaler på CSR-området, men CSR-hensyn skaber også værdi for virksomhederne. Når CSR-hensyn er på plads, kan det blandt andet gøre dit projektforløb smidigere. Her kan du se, hvordan CSR indgår i EKF’s vurdering af eksportforretninger.

Processen

Sådan arbejder vi med CSR

Industriarbejder arbejder i metal med maskine
1

Vores indledende CSR-screening

Først skal vi have overblik over din eksportforretning og klassificere den, så vi kan afgøre, hvad der skal indgå i CSR-vurderingen. Det gør vi på baggrund af din ansøgning om finansiering og evt. yderligere oplysninger. Eksportforretninger med lav risiko op til 25 mio. kr. kan nøjes med en erklæring og begrænset dokumentation. Forretninger med højere risiko samt eksportforretninger over 25 mio. kr. kræver en mere dybdegående CSR-vurdering og efterfølgende monitorering. Tag gerne EKF med på råd allerede i din design- eller projekteringsfase – det kan lette CSR-behandlingen.

Læs mere om CSR-begreber
Mænd i arbejdstøj vurdere maskinedel
2

Vi indsamler dokumentation

I næste fase skal vi indsamle dokumentation om dit eksportprojekt og dets påvirkninger på miljøet og sociale forhold. I denne Due Dilligence-fase kan du bidrage med dokumenter om projektet, eksempelvis byggetilladelser, miljøtilladelser, kortlægning af miljømæssige og sociale påvirkninger og projektbeskrivelser. I nogle tilfælde vil vi også gerne besøge dit projektsted og danne os et indtryk af forholdene på stedet. Nogle af dokumenterne skal udarbejdes af konsulenter, som EKF skal godkende.

Læs mere om tjeklisten for vores dokumentationskrav
EKF ansatte på række i et møde (sløret billede)
3

Vi indstiller og træffer beslutning

På baggrund af vores research udarbejder vi en indstilling til EKF’s direktion om dit projekts påvirkninger på miljøet og sociale forhold. EKF’s direktion tager den endelige beslutning om finansiering til projektet.

Læs mere om indholdet i indstillingen
4

Vi indgår en aftale

Hvis EKF’s direktion siger god for projektet, indgår EKF en låneaftale med din virksomhed eller din bank om finansiering af projektet. Aftalen rummer også CSR-forhold og indebærer, at EKF følger dit projekt og løbende vurderer udviklingen i miljøpåvirkninger og sociale forhold.

Jernbane i afrikansk landskab
5

Vi følger dit projekt

På baggrund af aftalen udarbejder EKF en CSR-handlingsplan. Den indebærer, at EKF følger dit projekt og udviklingen i de miljømæssige og sociale forhold. Det sker i hele den projektperiode, hvor EKF deltager med finansiering. Monitoreringen kan ligesom i Due Dilligence-fasen indebære besøg på stedet og krav om dokumentation i form af miljørapporter mv. EKF er din partner i hele projektperioden, så vi hjælper dig med at opfylde CSR-kravene.

Læs mere om CSR-handlingsplanen

Læs mere om CSR-arbejdet

CSR-chef Kristin Parello-Plesner

Har du spørgsmål til CSR i EKF?


Så kontakt CSR-chef Kristin Parello-Plesner på kpp@ekf.dk eller 3546 2681.