Politikker

EKF's arbejde med CSR følger tre overordnede politikker, som er listet nedenfor.​


CSR-politik 

CSR-politikken udstikker den overordnede ramme for, hvordan EKF arbejder med CSR.

Læs EKF's CSR-politik

EKF's position på kul

Forretning og etik

EKF ønsker at fremme ansvarlighed og bæredygtighed, både internt og i de forretninger, vi deltager i. I Forretning og etik fremgår EKF´s holdning til en række emner.

Læs EKF's forretning og etik

Persondatapolitik

EKF's persondatapolitik har til formål at informere om, hvordan EKF håndterer persondata i forbindelse med vores forretninger og gældende lovgivning på området.

Læs EKF's persondatapolitik