BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Skotland etablerer en af verdens største havvindmølleparker


Om godt to år står verdens tredjestørste havvindmøllepark klar ud for Skotlands østkyst og kan med en kapacitet på 1.075 MW dække over halvdelen af elforbruget i de 2,5 millioner skotske husstande. Fuldt udbygget vil Seagreen-parken bestå af 114 af verdens største havvindmøller på hver 10 MW fra MHI Vestas. (Foto: MHI Vestas fra anden vindmøllepark)

Den skotske vindmøllepark markerer samtidig, at markedet for havvindmøller i Nordsøområdet er trådt ind i en ny æra med velafprøvet teknologi og hård konkurrence mellem leverandørerne.

Danmark etablerede den første vindmøllepark til havs i 1991, og siden har den teknologiske udvikling gjort havvindmøller mere effektive og pålidelige. Desuden har de mange års erfaringer med offshore-vindmøller i Nordsøen betydet, at de fleste projekter i dag overholder både tidsplaner og budgetter. På den baggrund er konkurrencen om at byde på nye projekter blevet intensiveret, og det presser priserne på havvindmøller og underleverandørernes indtjening. Den garanterede afregningspris på den producerede strøm presses ligeledes i bund i budrunderne.

Fakta


Hvad: Offshore-vindmøllepark ud for Skotlands kyst. Blandt verdens tre største havvindmølleparker, når den står færdig.

Leverandør: MHI Vestas leverer 114 vindmøller på hver 10 MW

Samlet kapacitet: 1.075 MW

Grøn strøm: Vindmølleparken kan levere grøn strøm til ca. 1,3 mio. husstande

CO2-reduktion: Forventet reduktion på 20,8 mio. tons CO2 over levetiden.

Øget risiko

For investorer og banker indebærer den hårde konkurrence en øget risiko. I det lange løb vil marginaler afgøre, om et offshore-vindmølleprojekt giver et positivt afkast, og om projektejeren er i stand til at betale finansieringen tilbage. Konkurrencesituationen understreger behovet for, at kreditinstitutioner som EKF deltager i projekterne og overtager en del af bankernes risiko.

Det er netop scenariet for Seagreen-projektet. Her er projektejeren kun garanteret en afregningspris i 15 år for 40 procent af den producerede strøm. De øvrige 60 procent af strømmen må ejeren sælge til markedspris, og det skaber usikkerhed om den fremtidige indtjening.

Derfor har EKF også måttet gennemføre et omfattende analysearbejde for at vurdere projektets risiko til bunds. Resultatet var positivt, og med MHI Vestas som leverandør af vindmøllerne til Seagreen kunne EKF tilbyde projektet en garanti på 2,7 mia. DKK.

Med den Grønne Fremtidsfond i ryggen kan EKF i de kommende år tilbyde sikkerhed for banker, der finansierer vindenergi, og dermed bidrage til at realisere den grønne omstilling af verdens energiforbrug.

Se flere cases fra Danmarks Grønne Fremtidsfond