BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Danmarks Grønne Fremtidsfond


EKF har fået en afgørende rolle i regeringens ambitioner om at udbrede dansk klimateknologi til resten af verden. 14 af de 25 mia. kr., der er sat af til Danmarks Grønne Fremtidsfond, skal bruges på at finansiere eksport af grønne danske løsninger gennem EKF. I EKF har vi mange års erfaring med komplekse forretninger, hvor finansiering, risici, hensyn til miljø og sociale forhold og mange andre faktorer skal bindes sammen. Også på de svære markeder, der kræver ekstra risikovillighed. Og så har vi et omfattende globalt netværk, der kommer de danske virksomheder til gode. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet, men i større skala og med større styrke.

Fakta om Danmarks Grønne Fremtidsfond

Danmarks Grønne Fremtidsfond har som formål at bidrage til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi. Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af fødevaremangel og vandknaphed.

Danmarks Grønne Fremtidsfond har et samlet kapitaltilsagn på 25 mia. kr., som er fordelt på fire statsejede organisationer, nemlig EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden.

Læs mere om Danmarks Grønne Fremtidsfond her

Med 14 af de 25 mia. kr., der er sat af til Danmarks Grønne Fremtidsfond, kommer EKF til at spille en tung rolle i fonden og dens arbejde for den grønne omstilling.

Grønne projekter i EKF

EKF er Danmarks eksportkredit og blev oprettet i 1922. Garantier til grønne investeringer, først og fremmest vindmøller, udgør ca. 70 pct. af EKF’s samlede forretninger. Solkraftværker, biomassekraftværker, biogasanlæg og alle former for energieffektive løsninger er andre eksempler på eksportordrer, som EKF har bidraget til finansieringen af for danske virksomheder.

Ifølge BloombergNEF og EKF’s amerikanske pendant USEXIM finansierede EKF mere vedvarende energi end alle de andre eksportkreditinstitutter i OECD tilsammen i 2017 og 2018.

EKF har deltaget i finansieringen af 150 vindprojekter i 36 forskellige lande med en samlet kapacitet på 23,8 gigawatt. Det svarer til det årlige strømforbrug i ca. 23 mio. husstande.

Hvad skal jeg gøre som eksportvirksomhed?

For eksportører er alt ved det gamle i samarbejdet med EKF. Vi har blot fået lidt større muskler til at stå bag danske virksomheders eksport af grønne teknologier. Som virksomhed skal du stadig kontakte din bank eller din kontaktperson i EKF, og så kører ansøgningsprocessen derfra, som den plejer.

Cases til Danmarks Grønne Fremtidsfond

Seneste nyt