Processen fra A-Z

Hvad hvis det går galt

Når EKF tager risikoen, kan danske virksomheder opdyrke usikre og ukendte markeder. Går noget galt, betaler EKF.

Sanktioner stoppede betalingerne
Den danske virksomhed DESMI fik i efteråret 2009 en ordre på udstyr for næsten 35 millioner kroner til syv havne i Iran. Det var en meget stor ordre for DESMI, og da Iran var et usikkert marked, valgte virksomheden at forsikre forretningen hos EKF.

DESMI leverede udstyret, som bruges til at begrænse skaderne og opsamle olie i tilfælde af olieforurening på vand, og trænede iranerne i at bruge det.

De første par år betalte den iranske kunde som aftalt, men derefter blev betalingerne mere og mere uregelmæssige. En medvirkende årsag var, at FN i løbet af perioden gradvist strammede de økonomiske sanktioner mod Iran og blandt andet udelukkede landet fra det internationale banksystem.

I 2012 holdt betalingerne helt op. På det tidspunkt havde DESMI stadig cirka 3,5 millioner kroner til gode.

Heldigvis havde DESMI som nævnt tegnet en garanti hos EKF, som dækkede halvdelen af tabet. I efteråret 2013 udbetalte EKF derfor cirka 1,7 millioner kroner i erstatning til DESMI.

Samtidig overtog EKF kravet mod den iranske kunde. EKF arbejder derfor fortsat på at finde en ordning med iranerne, så de kan betale indenfor rammerne af de internationale sanktioner.


 
 
 
 
 
Index for robots