Om EKF

Stor russisk ordre til fynsk virksomhed

Med assistance fra EKF fik E. Aabo Andersen A/S i Svendborg en afgørende ordre hos en russisk kunde på plads. Samtidig fik virksomheden hul på et lovende marked.

20. oktober 2010​

Virksomheden E. Aabo Andersen A/S i Svendborg fik i starten af 2010 en ordre på at levere et maleanlæg til en stor russisk virksomhed, der fremstiller togvogne. En vigtig ordre, der kunne forhindre afskedigelser i virksomheden.
 
Som et led i aftalen fik den danske virksomhed forudbetalinger, som den til gengæld skulle stille sikkerhed for. Forudbetalingerne udgjorde så stor del af kontraktsummen, at sikkerhedsstillelsen ville belaste virksomhedens engagement med banken ganske kraftigt.
 
E. Aabo Andersens bank ønskede da heller ikke at tage risikoen ved den russiske ordre på egen hånd, men banken var parat til at gå ind i engagementet, hvis EKF ville stille sikkerhed for forudbetalingerne med en eksportkaution.
 
EKF kautionerede for 80 % af kundens forudbetalinger, banken sagde ja, og E. Aabo Andersen fik den russiske ordre i hus.
 
Desuden tilbød EKF en eksportkreditgaranti, som sikrer mod kundens eventuelle uberettigede træk på sikkerheden for forudbetalingerne, og en projektleverancegaranti, som sikrer den danske virksomhed ved blandt andet annullering af ordren eller manglende betaling.
 
Den russiske ordre har reddet en række arbejdspladser hos E. Aabo Andersen A/S. Desuden har samarbejdet med EKF gjort andre mulige kunder i Rusland og Hviderusland interesserede i den danske virksomheds produkter.
 
”Det er krævende at forhandle en kontrakt med russiske købere, og vi blev i første omgang stillet over for ringere kontraktvilkår, end vi normalt indgår. Men blandt andet med EKF’s hjælp fik vi forhandlet en fornuftig aftale på plads, der svarer til de vilkår, vi har med andre kunder,” siger økonomichef Ulla Gjerstrup, E. Aabo Andersen A/S.
 
 
”Uden EKF var vi aldrig kommet i nærheden af ordren. Desuden betyder samarbejdet med EKF, at vi undgår at belaste vores garantiramme hos vores bank”
 
Claus Aabo Andersen, direktør E. Aabo Andersen A/S
 
Fakta
 
Hvem: E. Aabo Andersen A/S, Svendborg
 
Antal ansatte: 23
 
Hvad: Maleanlæg til stor russisk virksomhed, der fremstiller togvogne
 
Hvor meget: ca. 12 mio. kr.
 
EKF’s rolle: Kaution for forudbetalinger og risikodækning af russisk kunde
 
EKF produkter: Eksportkaution, eksportkreditgaranti og projektleverancegaranti
Index for robots