Om EKF

Stigende efterspørgsel efter eksportkautioner

Efter sommerferien har efterspørgslen efter kautioner taget fart. EKF har nu udstedt kautioner og tilbud for 600 millioner kroner, og forligspartierne bag Erhvervspakken har besluttet at forlænge ordningen indtil udgangen af 2011. 

​20. oktober 2010

Godt 70 danske eksportvirksomheder har foreløbig nydt godt af den pulje på i alt 2 milliarder kroner, som er sat af til, at EKF på statens vegne kan kautionere for lån til virksomheder, der ellers ikke ville kunne få kredit i deres bank. Virksomhederne har dermed undgået at skulle sige nej til ordrer, som de ellers ikke havde råd til at producere. Kautionerne har således sikret fortsat eksport af danske varer.

”Jeg har en målsætning om, at samtlige 2 milliarder kroner skal ud at arbejde til gavn for de danske eksportvirksomheder, og derfor er det glædeligt, at ordningen er blevet forlænget, og at der er stigende efterspørgsel hos de virksomheder og banker, som ordningen er til for,” siger EKF’s direktør Anette Eberhard.

De 600 millioner kroner, som EKF nu har udstedt kautioner og tilbud for, er næsten dobbelt så meget som for to måneder siden. Der har altså været meget træk på ordningen på det seneste. Men EKF kommer ikke til at skuffe virksomheder, der er pressede på deres likviditet, foreløbig. Der står stadig 1,4 milliarder kroner i puljen.

Af de godt 70 virksomheder, der indtil nu har fået en kaution, er langt de fleste givet til små og mellemstore virksomheder, men kautioner gives også til store virksomheder. Det er desuden værd at bemærke, at EKF kan kautionere over for både eksportvirksomheder og underleverandører til eksportvirksomheder. Man behøver altså ikke selv at eksportere for at få en eksportkaution, hvis bare man leverer til en eksportvirksomhed. Ansøgninger om eksportkaution sker gennem virksomhedens egen bank.

Index for robots