Om EKF

Særdeles travlt halvår i EKF

1. halvår 2010 bød på et meget højt aktivitetsniveau i EKF. Med nye garantier for 6,6 milliarder kroner, høje præmieindtægter og et rekordstort overskud fortsatte tendensen fra 2009, der var EKF’s travleste år hidtil.

13. september 2010​

EKF udstedte nye garantier for 6,6 milliarder kroner i 1. halvår 2010, og det samlede engagement beløber sig nu til 44,5 milliarder kroner. Hertil kommer 5,4 milliarder kroner under administrerede ordninger. De mange nyudstedelser i første halvdel af 2010 gav præmieindtægter for næsten 600 millioner kroner, og overskuddet på 278 millioner kroner er EKF’s bedste halvårsresultat nogensinde.

EKF’s engagement har aldrig været større og er vokset med næsten 60 % siden udgangen af 1. halvår 2009, hvor det var 28,3 milliarder kroner. Det høje aktivitetsniveau i EKF de seneste to halvår følger i kølvandet på den internationale finanskrise, som lagde en kraftig dæmper på det private markeds risikovillighed. Virksomhedernes behov for at lade EKF sikre deres eksportforretninger har derfor været ekstra stort, og selv om situationen nu er bedre, end da finanskrisen brød ud, har markedet endnu ikke genfundet sig selv. Det er de mange garantiudstedelser i det netop overståede halvår et tydeligt tegn på, om end aktivitetsniveauet er lidt lavere end i 2. halvår 2009.

”Vi er glade for, at vi også i 2010 har kunnet hjælpe dansk erhvervsliv med at finansiere eksportordrer overalt i verden. EKF har i det forgangne halvår haft en finger med i spillet i mange store og mange små eksportforretninger – forretninger som meget ofte ikke ville være blevet til noget uden EKF”, siger EKF’s direktør Anette Eberhard.

Umiddelbart er der ingen tegn på, at behovet for eksportkreditter er faldende, og EKF forventer, at den store efterspørgsel fortsætter resten af 2010 og formentlig ind i 2011.

EKF har foreløbig ikke lidt nævneværdige tab som følge af den økonomiske krise. Det er meget tilfredsstillende, men EKF forventer, at der vil komme flere tab på et tidspunkt.

Det flotte halvårsresultat på 278 millioner kroner skyldes præmieindtægter fra de mange nyudstedte garantier samt en god forrentning af EKF’s frie midler.

Yderligere oplysninger
Pressen: Direktør Anette Eberhard via kommunikationschef Mogens Agger Tang på telefon 20 18 39 76.
Virksomheder og organisationer: Afdelingsdirektør Erling Frandsen på telefon 35 46 61 85.

 

 


 
 
 
Index for robots