Om EKF

Mulighed for forlængelse af succesrig genforsikringsordning

Den 2. december 2010 vedtog EU-kommissionen en forlængelse af de midlertidige krisetiltag på Short Term-området med et år, så de nu løber frem til udgangen af 2011. Det kan bane vejen for en forlængelse af EKF’s genforsikringsordning. 

8.december 2010

EU’s midlertidige krisetiltag på Short Term-området er en lempelse af reglerne for, hvornår medlemslandene må dække forretninger med kredittider under 2 år inden for EU og OECD. Det er denne lempelse, der gør det muligt for EKF at hjælpe dansk eksport via genforsikring af de private kreditforsikringsselskaber.
 
EKF har siden marts 2009 med stor succes genforsikret danske virksomheders kortfristede eksportforretninger. Ved udgangen af 3. kvartal 2010 var mere end 450 eksportvirksomheder tilmeldt ordningen, og EKF’s samlede ansvar på ordningen var 1,5 mia. kroner.
 
Genforsikringsordningen udløber med udgangen af 2010, men EKF arbejder på at få EU-kommissionens tilladelse til at udnytte forlængelsen af de midlertidige krisetiltag til også at forlænge ordningen. EKF forventer en afgørelse fra EU-kommissionen inden udgangen af året. 
 
Læs EU-kommissionens beslutningsdokument om reguleringen af Short Term-området, herunder de midlertidige krisetiltag, her (link er ikke længere aktivt). 
 
For yderligere information om EKF’s genforsikringsordning kontakt senior underwriter Lars Smed Jensen på telefon: 35 46 61 54.
 
For yderligere information om EKF’s arbejde overfor EU-kommissionen kontakt chef for internationale relationer i EKF, Mariane Søndergaard-Jensen på telefon: 35 46 61 15 eller e-mail: msj@ekf.dk.
Index for robots