Om EKF

Halvårsregnskab 2017: Travlt halvår med store sager på vej

EKF udstedte 218 garantier, kautioner og lån for i alt 2,7 milliarder kroner i første halvår 2017. Det vidner om et travlt halvår, hvor flere store projektfinansieringer dog lod vente på sig.

​6. september 2017

Efterspørgslen efter EKF’s ydelser er fortsat stor blandt de danske eksportører. 141 eksportører fik en garanti, kaution eller et lån fra EKF i årets første to kvartaler, og EKF forventer igen i år flere kunder ved udgangen af 2017.
 
EKF’s nyudstedelser blev opgjort til 2,7 milliarder kroner, hvilket var lavere end samme periode sidste år. Det skyldes hovedsageligt, at en række store projektfinansieringssager i EKF’s pipeline udviklede sig langsommere end ventet.
EKF forventer imidlertid, at flere af sagerne vil lukke i andet halvår og bringe årets samlede udstedelser op på cirka samme niveau som i 2016, hvor EKF udstedte for i alt 13,9 milliarder kroner.

Likviditeten og risikovilligheden i markedet er voksende, og det finansielle marked tager flere og større risici selv. I stedet oplever EKF en øget efterspørgsel på fjernere og sværere markeder, særligt i finansieringen af store eksportforretninger og projekter.
 EKF nøgletal

​Beløb i millioner kroner 1. halvår 2017 ​1. halvår 2016 ​Året 2016
​Periodens resultat ​145 ​311 ​467
​Antal kunder ​701 ​709 ​701
​Nyudstedelser, ansvar 2.686 ​7.456 ​13.885
​Garantiansvar, efter genforsikring 36.464 ​40.732 ​41.515
​Udlån 13.111 ​14.049 ​13.782
  

 

Index for robots