Om EKF

Systemløsninger - en vigtig brik for eksport af energiteknologi

​​Den nye danske Vækstplan for energi og klima, som netop er offentliggjort, indeholder en række nyheder. To af dem bringer EKF på banen.
For det første får EKF nu bedre muligheder for at understøtte eksport af systemløsninger. For eksempel i form af garantier til projektselskaber, der eksporterer systemløsninger baseret på dansk teknologi og know-how.

Desuden vil Eksportrådets og Eksport Kredit Fondens (EKF) fælles eksport- og finansieringsrådgivning fremover også arbejde på at bygge relationer til bystyrer og andre aftagere af systemløsninger. Det kan bidrage til at forbedre afsætningsmulighederne for danske virksomheder.
Mere til flere
Systemløsninger er samlede løsninger, der kan indeholde både drift, vedligehold, garantier med mere. I de kommende år forventes efterspørgslen efter systemløsninger at stige, blandt andet inden for energiforsyning og energiproduktion. De typiske kunder vil blandt andet kunne være offentlige forsyningsselskaber i større byer.

For danske virksomheder, der typisk fokuserer på at levere enkeltkomponenter, kan dette være en udfordring. Derfor må danske virksomheder i højere grad danne alliancer og tilbyde samlede løsninger. Det kan for eksempel ske ved at gå sammen i projektselskaber.
Index for robots