Om EKF

Nyt præmiesystem og nye priser hos EKF

Landene i OECD har vedtaget et nyt præmiesystem, for eksportkreditinstitutter. Ændringerne træder i kraft den 1. september 2011, hvor også EKF skifter til det nye præmiesystem.

Et af de væsentligste mål med systemet er at harmonisere den måde, OECD-landenes eksportkreditinstitutter beregner præmier på. Det skal sikre fair konkurrence og den højest mulige grad af lige vilkår mellem virksomheder fra forskellige lande.
 
De største nyheder i det nye præmiesystem er:
• Alle eksportkreditinstitutter i OECD får fremover fælles minimumspriser også for kommercielle risiko. Hidtil har fælles minimumspriser kun eksisteret for politiske risiko.
• Fremover bliver der sat mere fokus på prisen i de rigeste lande. Målet er at gøre prissætningen mere transparent og sikre, at priserne hos de statslige eksportkreditinstitutter er i takt med priserne på det private marked for eksportkredit.
• Der bliver indført et nyt klassificeringssystem for kommercielle risiko. Fremover bliver kommercielle risiko vurderet på en skala fra CC0 til CC5.


Nye priser
Nye tilbud og garantier vil fra den 1. september blive udstedt efter det nye præmiesystem. I forhold til EKF’s hidtidige priser forventer vi generelt, at:
• Det gennemsnitlige præmieniveau vil være nogenlunde uændret
• Risici i usikre lande vil blive lidt billigere
• Svage risici i de rigeste lande vil blive lidt dyrere

Fra mandag den 5. september kan man på www.ekf.dk selv beregne en indikation af præmieniveauet med de nye priser.

Eksisterende garantier og aftaler vil ikke blive berørt af ændringerne og fortsætter altså med uændrede priser og vilkår. Tilbud udstedt før den 1. september 2011 vil også fortsat være gyldige, indtil de udløber – dog senest marts 2012.

Vi bestræber os på, at vores kunder og samarbejdspartnere vil opleve skiftet så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Har du spørgsmål til de nye priser og EKF’s nye præmiesystem, er du meget velkommen til at kontakte os.
Index for robots