Om EKF

Orientering til eksportører: Nye regler for kreditter under to år

Fra årsskiftet må EKF ikke længere forsikre kreditter, hvis risikoperioden er under to år til EU-landene, Australien, Canada, Island, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA. Eksisterende garantier og tilbud opretholdes.
18. december 2012

EKF forsikrer i dag kreditter fra SMV-virksomheder på EU og OECD-landene, hvis risikoperioden er mellem 180 dage og 2 år. Fra årsskiftet har vi ikke længere denne mulighed. Der er nemlig kommet nye EU-regler for kreditter på en risikoperiode på under 2 år.

Det betyder, at EKF ikke længere kan forsikre kreditter, hvis risikoperioden er under 2 år for forretninger i
 • EU-landene
 • Australien
 • Canada
 • Island
 • Japan
 • New Zealand
 • Norge
 • Schweiz
 • USA.
Vi kan stadigvæk forsikre kreditter, hvis risikoperioden er på 2 år og derover.

For SMV-forretninger med kredittider mellem 180 dage og 2 år gælder at:
 • eksisterende garantier og tilbud opretholdes
 • EKF frem til d. 31. december 2012 kan udstede tilbud med en gyldighedsperiode på maksimalt 6 måneder
 • eksisterende tilbud kan udnyttes i deres gyldighedsperiode, også selv om tilbuddet udløber efter 31. december 2012.

EKF søger om dispensation
EKF deltager på vegne af den danske stat for at fastlægge fælles internationale spilleregler for eksportkredit og handelspolitik. Vi arbejder for, at den internationale handel foregår på lige og fair vilkår så eksportørerne kan koncentrere sig om at konkurrere på varernes kvalitet og pris.

Derfor er vi i gang med at søge om dispensation fra de nye regler. Ansøgningen om dispensation gælder både store og små virksomheders forretninger. Om og hvornår vi eventuelt får dispensationen, ved vi endnu ikke. Vi vil naturligvis straks give besked, når vores ansøgning om dispensation er afklaret.
Index for robots