Om EKF

Nye priser på Eksportkautioner

Fra 30. juni bliver det en smule dyrere for visse små og mellemstore virksomheder at dække sig ind med Eksportkautioner og Kaution for anlægslån.
​ ​Selve præmien afgøres på baggrund af EKF’s vurdering af virksomhedens kreditværdighed. Udgangspunktet er dog, at EKF som statslig eksportkreditinstitut er forpligtet til at følge markedspriserne og aldrig må virke konkur-renceforvridende i forhold til resten af markedet.
 
Det er kun de virksomheder, der har højeste eller næsthøjeste kreditværdighed, der vil mærke prisforhøjelsen. For virksomheder med alle andre ratings er prisen uændret.

Rating​
Nuværende
minimumspræmie​
Ny
minimumspræmie​
A​ ​0,55 ​0,80
​BBB ​0,80 ​1,20
​BB ​2,00 ​2,00
​B+ ​3,80 ​3,80
​B- ​6,30 ​6,30
​CCC 6,30​ ​6,30
På kautioner over 25 millioner kroner beregnes præmien individuelt.

Læs mere om Eksportkaution her

Læs mere om Kaution for anlægslån her
 
Vil du gerne høre mere om, de kautionsmuligheder, EKF tilbyder små og mellemstore virksomheder så kontakt:
 
Per Holm Lynglund,
Chief Underwriter, EKF,
Tlf. 36 46 26 43,
E-mail phl@ekf.dk
Index for robots