Om EKF

Genforsikringsaftale mellem Japan og Danmark

​​EKF har netop underskrevet en genforsikringsaftale med det japanske eksportkreditinstitut NEXI.
Aftalen sikrer bedre muligheder for finansiering af eksport til projekter i hele verden, hvor både japanske og danske virksomheder deltager.

​EKF er verdens førende indenfor finansiering af eksport af vindteknologi, og NEXI fokuserer i stigende grad på

finansiering af projekter inden for vedvarende energi. Hertil kommer at de arbejder intenst med finansiering af ny teknologi inden for miljøbeskyttelse. Der er derfor et naturligt match mellem de to eksportkreditinstitutter, der vil komme både danske og japanske virksomheder til gode.

Index for robots