Om EKF

Små virksomheder kvæles af store kunders krav om lange betalingsfrister

Fintech har potentiale til at afhjælpe SMV'ernes finansieringsproblemer.

Renterne er historisk lave, og bankerne er mere villige til at låne penge ud, end de har været længe. Problemet er blot, at det primært er de store virksomheder, der har fået nemmere ved at finansiere deres vækst.

De ca. 300.000 små og mellemstore virksomheder, der udgør 99 pct. af de danske virksomheder, er fortsat dem, der oftest får nej til lån i banken. Det er også dem, der oftest lider kvælningsdøden som følge af manglende likviditet, når deres store kunder dikterer betalingsfrister på seks-ni måneder.

SMV’ernes finansieringsudfordringer er især skidt i en tid, da vores traditionelle markeder i Tyskland, Storbritannien og USA er ved at miste pusten. Derfor er det nu, der skal drives nye og fjernere markeder op – især i Asien, der fylder mere og mere i verdensøkonomien.

Tillid: Den vigtigste ingrediens i al international handel er tillid. Køberen vil være sikker på, at han får sine varer, før han betaler, og sælgeren vil være sikker på, at han får sine penge, før han afskiber sine varer.

Løsningen på det problem hedder ofte en remburs. En aftale mellem to banker, der betyder, at købers bank frigiver pengene i det øjeblik, sælgers bank dokumenterer, at varerne er afskibet.

Men remburser er tidskrævende, manuelle processer, som bankerne tjener meget lidt på. Samtidig har øgede myndighedskrav i kampen mod hvidvask fået mange banker til at reducere deres netværk af udenlandske samarbejdsbanker. Derfor kan det være vanskeligt at få en rembursaftale på nye og mere usikre markeder.

 

​Det sætter SMV’erne i en tredobbelt klemme, hvor de er tvunget til at opsøge nye og fjer-nere markeder og yde længere kreditter, samtidigt med at deres bank har fået sværere ved at hjælpe dem.
 
Factoring og Fintech: En løsning på lange, likviditetspressende betalingsfrister er factoring, som er en form for pantelånerforretning, hvor underleverandører pantsætter deres fakturaer og på den måde genvinder likviditet. Factoring foregår oftest på digitale platforme, hvor både sælgere, købere og finansielle institutioner byder ind. De digitale platforme bringer parterne tættere på hinanden og gør det nemmere for de finansielle institutioner at tilbyde deres services.

Fremtidens handel kommer i høj grad til at foregå via sådanne digitale platforme, og i en tid hvor dansk eksport skal tilbagelægge længere distancer for at finde de lukrative markeder, er der brug for alle tiltag, der kan sikre bedre adgang til finansiering.

Et sådant eksempel er en ordning, som EKF Danmarks Eksportkredit har indgået med en række danske underleverandører, den kinesiske vindmølleproducent Envision og en international bank.

Parterne får kontakt via en dansk designet, digital platform, hvor der uploades fakturaer og dokumenteres betaling. Banken stiller med lånekapital, og EKF garanterer for finansieringen, men stiller til gengæld krav om kortere betalingsfrister til de danske leverandører.

Dermed får de danske eksportører forbedret deres likviditet og sikret deres eksport.
Løsningen på SMV’ernes finansieringsbehov er, at de i højere grad tager den nye teknologi til sig og er åbne for nye måneder at arbejde på. Kun på den måde kan de få adgang til en bredere vifte af finansieringstilbud.
Index for robots