Om EKF

Eksportkaution nu en fast del af EKF's tilbud til danske virksomheder

Folketingets Finansudvalg har tiltrådt regeringens forslag i ”Danmark som vækstnation” om at gøre eksportkautionsordningen permanent. Danske virksomheder kan således også fremover bruge kautioner fra EKF til at få gennemført deres eksportforretninger.
​8. juli 2011

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller offentliggjorde i slutningen af maj 2011 en fælles vækstpolitik i aftale om ”Danmark som vækstnation”. I aftalen indgik et forslag om at gøre eksportkautionsordningen fra 2009 permanent. Det forslag har Folketingets Finansudvalg nu tiltrådt med et såkaldt aktstykke, og eksportkaution bliver dermed fremover en fast del af EKF’s tilbud til danske virksomheder.

”I EKF er vi meget glade for, at vi kan fortsætte med at tilbyde eksportkautioner til danske virksomheder. Foreløbig har vi hjulpet mere end 110 danske eksportvirksomheder og deres underleverandører med kautioner til en samlet værdi af 1 milliard kroner, men vi kan hjælpe mange flere. I den forbindelse er det meget positivt, at virksomhederne allerede nu ved, at ordningen er kommet for at blive – det tillader virksomhederne at planlægge finansieringen af deres eksportforretninger efter 2011,” siger EKF’s direktør Anette Eberhard.

Også i Håndværksrådet, der er brancheorganisation for mange af de små og mellemstore danske eksportvirksomheder, er der tilfredshed med, at eksportkautionsordningen nu er permanent.

”Vi har i Håndværksrådet efterspurgt en forlængelse af ordningen, da den betyder meget for vores medlemsvirksomheders muligheder for at få finansiering til eksportforretninger. Så vi er ovenud tilfredse med, at den fremover er et fast tilbud, og det vil vække begejstring hos vores medlemmer,” siger Frank Korsholm, politisk chef i Håndværksrådet. 

EKF har administreret eksportkautionsordningen for staten, siden den blev oprettet i 2009, men nu overføres de midler, der er afsat til ordningen, til EKF, så eksportkautioner i fremtiden vil indgå på lige fod med vores andre ydelser til danske eksportvirksomheder. Det betyder også, at der ikke længere er en øvre grænse på 2 milliarder kroner til eksportkautioner, men at EKF kan udstede lige så mange kautioner, som der er behov for.

Eksportkautionsordningen blev oprettet i 2009 som en del af regeringens erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder, der skulle styrke dansk eksport under finanskrisen. Ordningen skulle normalt løbe frem til udgangen af 2011, men mange eksportvirksomheder har fortsat svært ved at få finansieret deres aktiviteter. Det er en hindring for Danmarks vækst, og det er baggrunden for, at ordningen nu gøres permanent. 

Læs aktstykket fra Folketingets Finansudvalg
Index for robots