Om EKF

EKF med til at skabe fremtidens klimafinansiering

Den 19.-20. juni er EKF sammen med Institute for Trade and Innovation, KFW DEG og International Islamic Trade Finance Corporation vært for et symposium på Offenburg Universitet i Schwarzwald i det sydlige Tyskland.
Et par kilometer fra verdens største ørkensø, Lake Turkana, i et øde og vindomsust månelandskab i det nordlige Kenya, har landskabet ændret sig. 365 vindmøller er skudt op af jorden og er blevet til en vindmøllepark, der vil levere tiltrængt grøn energi til Kenya, når den kommer i drift.
 
Klimafordelene er til at tage og føle på, men Lake Turkana-projektet er faktisk også et skoleeksempel på noget helt andet: finansieringen.
 
Vindfarmen er et eksempel på vellykket samarbejde mellem offentlige finansieringsaktører fra både handels- og udviklingsverdenen. 14 finansielle institutioner er involveret i projektet i en kompleks finansieringsstruktur. De fleste aktører er private, men den store risiko i projektet gjorde det også nødvendigt at involvere en række offentlige aktører, herunder EKF.
 
På den internationale policy-scene har debatten de sidste år drejet sig om, hvordan man globalt kan imødegå manglen på finansiering for at nå FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling – herunder hvordan man bedst kan mobilisere privat finansiering til især klima- og udviklingsprojekter.
 
Debatten har båret præg af, at handelsfinansiering og udviklingsbistand er to forskellige fagverdener. Men der er brug for innovative finansieringsløsninger for at nå verdensmålene. Der er behov for at informere beslutningstagerne om de finansielle markeder for både handel og udvikling. Og der er behov for at skabe et gennemskueligt finansieringsmarked, hvor vi sikrer en effektiv og optimal udnyttelse af mulighederne på den finansielle scene.
 
Samtidig er det vigtigt, at vi i jagten på finansiering til udviklingsprojekter bevarer handelsreglerne og de lige konkurrencevilkår.
 
Det arbejder vi for i EKF, og derfor er vi medvært på ”IfTI Global Symposium: Financing. Impact. Together.”
 
Symposium om fremtidens finansieringsmarked
Den 19.-20. juni er EKF sammen med Institute for Trade and Innovation, KFW DEG og International Islamic Trade Finance Corporation vært for et symposium på Offenburg Universitet i Schwarzwald i det sydlige Tyskland.
 
Her mødes embedsfolk, multilaterale udviklingsbanker, bilaterale udviklingsfinansinstitutioner og eksportkreditinstitutter for at sætte spot på landskabet for finansiering til projekter, der bidrager til vækst og udvikling.
 
Med indlæg fra eksperter fra alle afkroge af det internationale finanslandskab er målet at klæde finansfolk og politiske beslutningstagere på med den seneste viden. Symposiet skal også bygge broer og styrke samarbejdet mellem offentlige og private finansieringsaktører.
 
Viljen og de finansielle instrumenter er til stede. Nu er det vigtigt, at vi er villige til at tænke nyt i forhold til, hvordan de finansielle instrumenter komplementerer hinanden på den mest optimale måde. Hvis vi giver hinanden håndslag på et tættere samarbejde og nøjere koordinering, kan vi nå langt.
 
Du kan læse mere om symposiet, se programmet og tilmelde dig her:
 
Index for robots