Om EKF

EKF åbner igen for garantier til Tunesien og Egypten

Situationen i Tunesien og Egypten har nu stabiliseret sig så meget ovenpå de folkelige oprør i foråret 2011, at EKF genåbner for udstedelse af garantier til danske virksomheders forretninger i de to lande.

​I forbindelse med de folkelige oprør i Mellemøsten og Nordafrika lukkede EKF i februar 2011 ned for nye garantiudstedelser til en række lande, hvor urolighederne gjorde det meget usikkert at drive forretning. EKF genåbner nu for garantier til Tunesien og Egypten på normale vilkår. EKF’s forbedrede dækningsmuligheder er et resultat af, at landene vurderes at være så stabile efter gennemførte opgør med de tidligere regimer, at der igen er mulighed for at drive forretning. Fremover kan EKF udstede garantier til forretninger i de to lande med både korte, mellemlange og lange kredittider.

”Tunesien og Egypten er inde i en positiv udvikling, og sikkerhedssituationen er nu så god, at forretningslivet igen kan udfolde sig på normal vis. Det er godt nyt – først og fremmest selvfølgelig for befolkningerne i de to lande, men også for danske eksportører, som gerne vil ind på de nordafrikanske markeder, eller som allerede har genoptaget deres aktiviteter her,” siger Thomas Blomgren-Hansen, chef for EKF’s lande- og bankafdeling.

Tunesien og Egypten er begge lande i økonomisk vækst og med et pænt potentiale for danske eksportvirksomheder. Særligt det egyptiske marked, som er et af regionens største, byder på gode muligheder.

Garantier giver tryghed
Åbningen betyder ikke, at det er risikofrit at eksportere til Tunesien og Egypten. Det betyder, at det nu igen er muligt at drive forretning i de to lande, hvilket er et stort fremskridt. EKF vurderer dog betalingsrisikoen – som er risikoen for at en udenlandsk køber af danske varer ikke kan eller ikke vil betale – til at være over middel i begge lande. Det er derfor fortsat vigtigt at sikre sine forretninger med kunder i Tunesien og Egypten, for eksempel med en garanti fra EKF.

EKF åbnede på klem for nye garantier til forretninger i Tunesien og Egypten allerede i april, men kun på forretninger med korte kredittider og med et begrænset loft for, hvor meget EKF samlet ville udstede garantier for i de to lande. Nu åbnes døren rigtigt, og med garantier til alle kredittider og et betydeligt forhøjet loft for det maksimale garantiengagement, er EKF vendt tilbage til normale dækningsvilkår på de to lande. Til forskel fra før omvæltningerne har EKF dog stadig brug for, at en bank stiller garanti for egyptiske købere eller udsteder en remburs, og i Tunesien er der fortsat lidt højere krav til købers kreditværdighed end før omvæltningerne.

Fortsat lukket på andre lande fra ”Det arabiske forår”
EKF har fortsat lukket for udstedelse af nye garantier til forretninger i Bahrain, Libyen, Syrien og Yemen. Situationen i de fire lande er uafklaret, og mulighederne for at drive forretning er meget små. Men EKF følger udviklingen tæt og justerer løbende risikovurderingerne, så vi kan være parat med garantier, når situationen igen bliver stabil.

Se EKF’s risikovurderinger af verdens lande under EKF’s landeinformation

Læs mere om mulighederne for eksport til Nordafrika og Mellemøsten i EKF’s tematiske nyhedsbrev fra marts 2011

Index for robots