Om EKF

Aftale om lokale omkostninger gjort permanent

OECD-landene har vedtaget at gøre midlertidig forhøjelse af den tilladte andel af lokale omkostninger i forretninger med eksportkreditdækning permanent.

8. december 2010

Siden 2008 har OECD’s konsensusaftale som et forsøg tilladt op til 30 % lokale omkostninger i forretninger og projekter med eksportkreditdækning mod normalt 15 %. OECD-landene har nu vedtaget at gøre den nye grænse på maksimalt 30 % procent lokale omkostninger permanent.
 
Muligheden for at have en større andel af lokale omkostninger er en fordel for danske eksportører, som udfører anlægsarbejder i køberlandet. Dels kræver købere sommetider, som en betingelse for ordren, at der bruges lokale underleverancer i et vist omfang. Det kan eksportører nu acceptere og samtidig fastholde eksportkreditdækning på hele forretningen. Dels kan det være fordelagtigt for danske eksportører at købe visse underleverancer lokalt.
 
For yderligere information om garantistillelse til forretninger med lokale omkostninger kontakt en af EKF’s kunderådgivere via EKF’s omstilling på telefon: 35 46 61 00.
 
For yderligere information om OECD’s konsensusaftale kontakt chef for internationale relationer i EKF, Mariane Søndergaard-Jensen på telefon: 35 46 61 15 eller e-mail: msj@ekf.dk.
Index for robots