Om EKF

Årsregnskab 2013: EKF når ud til flere virksomheder end nogensinde før

EKF hjælper nu cirka 550 danske virksomheder, og EKF var i 2013 med til at sikre danske virksomheder eksportkontrakter for 20,5 milliarder kroner.
550 eksportvirksomheder brugte i 2013 EKF’s garantier og kautioner til at finansiere deres drift og anlæg, til at sælge mere til udenlandske kunder og til at sikre deres eksport. Det er flere end nogensinde før og 20 procent mere end i 2012.

Samlet udstedte EKF nye garantier og kautioner for i alt 16,8 milliarder kroner i 2013. Det er især garantier til dansk vindmølleeksport, som er årsag til det høje udstedelsesniveau. Årets største garanti var for eksempel en projektfinansieringsgaranti på næsten 2,6 milliarder kroner til vindmølleparken Butendiek, der købte vindmøller produceret hos Siemens Wind Power i Brande. Cementindustrien er den næststørste sektor i EKF, mens infrastruktur- og forsyning voksede kraftigt i 2013 og blev EKF’s tredjestørste sektor målt på engagement.

Mens de store garantier trækker EKF’s engagement op, så udgør små og mellemstore virksomheder langt de fleste af EKF’s kunder. Fire ud af fem af de virksomheder, EKF hjælper, tilhører denne gruppe. Tilsammen har SMV-virksomhederne i 2013 modtaget garantier og kautioner for næsten 1,5 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau nogensinde. 

SMV-kunderne repræsenterer en bred vifte af sektorer i dansk erhvervsliv. Fra industriproduktion af alt fra chokolade til tæpper over landbrugs- og fødevareteknologi til smykker, underholdningslys og trafikkonsulenter i Asien. For bare at nævne nogle få eksempler.

”Den fortsat høje efterspørgsel efter EKF’s ydelser skyldes, at bankerne har behov for at konsolidere sig efter finanskrisen. De er ikke så risikovillige som før krisen og ønsker oftere sikkerhed for de penge, de låner ud. Den sikkerhed kan EKF levere,” siger EKF’s direktør Anette Eberhard. 

2013 endte med et overskud på 453 millioner kroner. Det er penge, som vil blive brugt til at hjælpe danske virksomheder frem i verden. Det positive resultat skyldes blandt andet, at det igen i 2013 er lykkedes EKF at undgå større tab. EKF ser dog en tendens til, at vores kunder bevæger sig ud på mere udfordrende markeder, og vi har i 2013 forhøjet hensættelserne på enkelte sager.

De mange nye garantier og kautioner understreger EKF’s værdi for dansk eksport. EKF’s indsats var i 2013 med til at sikre eksportkontrakter til danske virksomheder for 20,5 milliarder kroner. Det bidrog til at skabe eller fastholde 16.500 danske arbejdspladser.

EKF forventer et fortsat højt aktivitetsniveau i 2014 med nyudstedelser cirka på niveau med 2013.  

Hovedtal fra EKF’s regnskab 2013
> EKF udstedte nye garantier og kautioner for
   16,8 milliarder kroner
> EKF’s samlede engagement nåede 63 milliarder
   kroner (OBS: Administrerede ordninger og
   genforsikret ansvar regnes ikke længere som en del
   af EKF’s engagement)
> Årets overskud på 453 millioner var tilfredsstillende
> Kundefremgang på 20 procent til 549 kunder

Læs den fulde Årsrapport 2013 her
  
Succeshistorier
EKF hjalp i 2013 flere danske eksportvirksomheder end nogensinde før. Læs om to af dem herunder. Eksemplerne er taget fra EKF’s netop igangsatte reklamekampagne.

Der skal mere end mel og smør til at bage 12 mio. småkager i døgnet (inaktivt link)

Der skal mere end watt og volt til at levere lys til Brasiliens VM-stadions (inaktivt link)

Index for robots