Om EKF

2012-forhandlinger skal give danske eksportvirksomheder bedre vilkår

I 2012 skal EKF, der netop har overtaget EU-formandskabet på eksportkreditområdet, fremme en stribe vigtige sager for Danmark og Europa. Det skal blandt andet være muligt at hjælpe virksomheder med mere kortfristede eksportkreditter, og så skal virksomheder, der eksporterer energieffektive løsninger, have forbedret deres muligheder for at gøre brug af eksportkreditter.
​Som det er i dag har danske og europæiske eksportvirksomheder meget svært ved at få forsikret deres forretninger inden for EU, hvis den kredit, de vil give til en kunde, er længere end 6 måneder, men mindre end 2 år. Det betyder, at virksomhederne enten selv må løbe risikoen for ikke at få deres penge eller tabe ordren, fordi de ikke kan finansiere og forsikre kreditten. Statslige eksportkreditinstitutter som EKF må ikke konkurrere med det private marked for kreditforsikring og kan derfor som hovedregel ikke forsikre forretninger med kreditter under 2 år. Men da det private marked kun meget sjældent tager risiko på forretninger med løbetider over 6 måneder, opstår der et hul i markedet. Det hæmmer danske og europæiske virksomheders muligheder for at drive forretning internationalt.

Danmark vil fremme revidering af reglerne for det kortfristede kreditforsikringsmarked
Det har derfor højeste prioritet i EKF’s periode som formand at få lavet om på EU-reglerne for det kortfristede kreditforsikringsmarked. Det er EU-kommissionen, der bestemmer reglerne, som skal revideres i år, men det sker blandt andet på baggrund af indspark fra medlemslandene og fra brancheorganisationer og eksportører. Som formandsland vil Danmark arbejde for, at medlemslandene finder fælles fodslag i forbindelse med den forestående revision. Det kan betyde, at Danmark kan blive nødt til at sætte sine egne interesser i baggrunden for at nå et kompromis, men formandskabet er ikke desto mindre en mulighed for at sætte de emner på dagsordenen, som er vigtige for Danmark.

Længe ventet klimasektoraftale skal færdigforhandles
Et andet vigtigt område for Danmark er færdigforhandlingen af en aftale om eksportkreditter til klimasektoren. Danmark har stærke kompetencer inden for områder som vedvarende energi og energieffektivisering og ser gerne at disse industrier omfattes af OECD’s klimasektoraftale, så de i højere grad kan gøre brug af eksportkreditter. Vedvarende energi er, blandt andet på initiativ fra Danmark, allerede omfattet af OECD’s klimasektoraftale, og nu er flere års arbejde ved at resultere i, at også virksomheder, der eksporterer teknologier til energieffektivisering bliver omfattet af aftalen.

Klimavirksomheder har ofte sværere end andre ved at finde finansiering til deres forretninger, da der er tale om nye og uprøvede teknologier, og de kan have brug for længere kredittider og mere fleksible afdragsvilkår. Det tegner til, at de får begge dele. Klimasektoraftalen ventes færdigforhandlet i OECD i slutningen af januar 2012, og herefter skal Danmark som EU-formandsland lede arbejdet med at implementere den i EU’s lovgivning.

Ens regler for alle – også Kina
Det tredje fokusområde for Danmark i formandsskabet er opsøgende arbejde overfor Kina og andre lande, som står udenfor de internationale eksportkreditaftaler. De vestlige økonomier har det i forvejen hårdt i konkurrencen med verdens vækstlande og lavtlønslande, men når eksportkreditområdet samtidig er meget sparsomt reguleret i disse lande, giver det danske og vestlige virksomheder markante udfordringer i den globale konkurrence om at vinde ordrer. Det er håbet med tiden at få alle lande til at binde sig til fælles regler på området og dermed skabe lige konkurrencevilkår for alle virksomheder.  

Læs EU-parlamentets rapport om Kinas eksportfinansieringspolitik (september 2011)

EKF har EU-formandskabet i hele 2012
EKF varetager formandskabet på eksportkreditområdet i hele 2012, da Cypern, som har EU-formandskabet i 2. halvår 2012, har bedt Danmark om at varetage formandskabet på deres vegne, da de ikke selv har et eksportkreditinstitut. Danmarks arbejde for at samle medlemsstaterne om en fælles linje på EU-reglerne for kortfristede kreditforsikring, implementeringen af en klimasektoraftale og forholdet til Kina og andre lande vil derfor kunne strække sig over et helt år. Forhandlingerne vil udspille sig på møder i København og Bruxelles henover året.

Læs mere om Danmarks EU-formandskab på www.eu2012.dk
Index for robots