Om EKF

Direktion

EKF’s direktion består af en direktør og to vicedirektører, som har ansvaret for EKF’s daglige og strategiske ledelse.
Index for robots