Presse

Juni 2011: SMV, sæt gang i eksporten med EKF

Mange små og mellemstore virksomheder oplever barrierer i forhold til at få finansieret deres eksportforretninger. Vi ser på de muligheder, virksomhederne har for at overkomme barriererne med hjælp fra EKF, fra Eksportrådet og fra brancheorganisationerne. Og fra sig selv.

Finansier dine eksportforretninger med hjælp fra EKF
Små og mellemstore virksomheder har ofte problemer med at finansiere deres eksportforretninger. Heldigvis kan EKF hjælpe. Vores garantier og kautioner gør det lettere for både eksporterende virksomheder og underleverandører til eksport at skaffe finansiering.

Her er væksten, men hvor er du?
I Danmark eksporterer vi meget til vores nabolande i EU og til USA, hvor væksten er lav, og meget lidt til verdens højvækstlande. Der er ellers et enormt eksportpotentiale for de virksomheder, der tager springet derud, hvor væksten er. 

Case: SMV-garanti gav succes i Litauen
Med hjælp fra EKF og Jyske Bank har Vejle-virksomheden Dal-Bo sendt et bredt sortiment af landbrugsmaskiner af sted til en ny forhandler i Litauen uden at være spor nervøse for betalingen. Det var en løsning, som både sikrede virksomheden en vigtig ordre og førte en ny ordre med sig.

Jyske Bank: SMV-garanti er et af de væsentligste bidrag til dansk eksport
Jyske Bank ser det som et forretningsområde at hjælpe danske eksportvirksomheder med at komme ud i verden, og banken har taget imod EKF’s SMV-garanti med stor glæde. SMV-garantien gør det nemlig muligt for Jyske Bank at hjælpe, hvor det ellers ville have været umuligt.


23. juni 2011

Index for robots