Presse

EKF udgiver CSR A-rapport

Som en ud af blot fem danske virksomheder udgiver EKF en CSR-rapport for 2010 på A-niveau i det internationalt anerkendte GRI-system. Rapporten, der netop er udkommet, viser blandt andet, at EKF har screenet ikke færre end 148 garantiansøgninger for miljømæssige og sociale forhold, bidraget til at spare verden for 11 millioner tons CO2 og implementeret en ny åbenhedspolitik.
5. maj 2011

​EKF’s CSR-rapport udgives i 2010 på det højeste GRI-niveau, A-niveau. At EKF nu udgiver en A-rapport betyder, at der rapporteres på samtlige indikatorer i GRI-systemet, hvilket kun 4 andre virksomheder i Danmark udover EKF gør. GRI er det internationalt anerkendte rapporteringsværktøj Global Reporting Initiative.

Rapporten viser, at EKF’s forretningsmæssige aktivitetsniveau var meget højt i 2010, og det høje aktivitetsniveau slog naturligvis også igennem i CSR-arbejdet. EKF screenede således 148 ansøgninger om garantier til eksportforretninger for miljømæssige og sociale forhold. Heraf undergik 31 projekter med særligt høje potentielle effekter på mennesker og miljø en udvidet analyse, hvor EKF i samarbejde med et uafhængigt konsulentbureau laver en komplet undersøgelse af eksportprojekternes påvirkninger samt indgår aftaler med parterne om at nedbringe negative påvirkninger, hvor det er nødvendigt.

Alene i de 13 største af disse projekter blev der skabt 1.600 lokale arbejdspladser forskellige steder i verden, og CO2-udslippet blev nedbragt med 11 millioner tons. Lokal beskæftigelse og reduktion af CO2-udledning er to eksempler på vigtige parametre, når man ser på forretningsprojekters bidrag til en bæredygtig udvikling, men EKF forholder sig også til en lang række andre emner i sit CSR-arbejde som for eksempel arbejdstagerrettigheder, børnearbejde og biodiversitet.

I 2010 implementerede EKF endvidere en ny åbenhedspolitik med tilhørende Code of Conduct. Åbenhedspolitikken indebærer blandt andet, at EKF offentliggør en række oplysninger om de forretninger, vi medvirker i. Åbenhed om vores transaktioner sikrer offentligheden indsigt i, hvordan vi forvalter vores opgave og de penge, staten stiller til vores rådighed. For at opnå den rette balance mellem virksomhedernes behov for fortrolighed og offentlighedens mulighed for indsigt, opretholder EKF dog fuld diskretion om alle kunde- og forretningsforhold frem til 60 dage efter udstedelsen af en endelig garanti. Herefter vil de udvalgte oplysninger blive offentliggjort, mens alle øvrige oplysninger fortsat vil være underlagt fuld diskretion. Åbenhedspolitikken og listen over forretninger kan ses på EKF’s hjemmeside.

Med CSR-rapporten for 2010 har EKF sat kursen for de kommende års arbejde med CSR. EKF vil blandt andet udvikle en egentlig klimastrategi og revidere den måde, vi opgør projekters påvirkning af miljø og mennesker på. EKF vil endvidere sikre sig at vores tilgang til menneskerettigheder fortsat følger reglerne fra FN, OECD og IFC, der forventes ændret i løbet af 2011.

EKF følger en række internationale anbefalinger og forpligtelser på CSR-området, blandt andet fra UN Global Compact, OECD, Verdensbanken og Equator Principles.

Læs EKF’s CSR-rapport 2010 her. Rapporten falder i to dele: en rapport og en fact book med uddybende information.

Kontakt Iben Tjelum, ibt@ekf.dk, hvis du vil vide mere om EKF’s CSR-arbejde.
Index for robots