Presse

Danske biogasanlæg indtager USA

Bigadan fik med EKF’s assistance mulighed for at etablere sig på det amerikanske marked. EKF forberedte hele projektet og arrangerede finansieringen med en 100 procents garanti til Bigadans danske bank.

8. december 2010​

Efter mange års erfaring med at etablere biogasanlæg i Europa, fik Bigadan mulighed for at udvide markedet til USA gennem to amerikanske partnere.

I USA er biogas dog en ny teknologi, som det er svært at få traditionel finansiering til. Desuden indledte Bigadan sit indtog i 2008 netop som finanskrisen havde bidt sig fast, hvilket gjorde det endnu sværere at få bankerne til at deltage i projektet.  Også selv om der var gode muligheder for at afsætte energien fra anlæggene.
 
”Vores største udfordring var at få finansieret projektet på et tidspunkt, hvor det finansielle marked var nedsmeltet. Det viste sig umuligt at få finansieret noget som helst hos bankerne,” siger Karsten Buchhave, direktør Bigadan.
 
Bigadan kontaktede EKF for at få hjælp til at etablere flere biogasanlæg. I første fase blev der fokuseret på at få etableret et enkelt biogasanlæg til en værdi af 5,8 mio. USD for at skabe et referenceanlæg i USA.
 
Finanskrisen, projektets begrænsede størrelse og amerikansk skepsis over for teknologien gjorde, at både amerikanske og danske banker sagde nej til at tage del i projektrisikoen.
 
EKF var dog indstillet på at give projektet en chance og gennemførte selv hele projektfasen med undersøgelser og forhandlinger med advokater, bank, teknikere og partnere. En opgave, der normalt bliver udført af den involverede bank. 
 
På baggrund af undersøgelserne tilbød EKF at tage hele risikoen på en 15-årig projektfinansiering med en 100 pct. garanti. Dermed var Bigadans danske bank, Sparbank, indstillet på at låne projektet penge, så Bigadan og de to amerikanske partnere kunne indlede projektet.
 
”Der har været en vilje hos EKF til, at dette projekt skulle lykkes og lande godt. Jeg er optimistisk og fuld af forventninger til de kommende projekter,” siger Karsten Buchhave, direktør Bigadan. Han tilføjer:
 
”Projektet i USA betyder meget for Bigadans muligheder. Vi har introduceret en ny projektform, hvor vi bygger, ejer og driver biogasanlægget kombineret med en garanti fra EKF. Modellen kan kick-starte vores indtog i USA, som kan blive vores største marked.”
 
Biogasanlægget ventes sat i drift i slutningen af 2011, og Bigadan har allerede forhandlinger i gang om flere nye anlæg i USA.
 
Fakta
 
Hvem: Bigadan A/S
 
Antal ansatte: 25
 
Hvad: Biogasanlæg til landbrug i USA
 
Hvor meget: 5,8 mio. USD
 
EKF’s rolle: Forberedte hele projektet og arrangerede finansieringen med 100 % garanti.
 
EKF produkter: Projektfinansiering
 
Hvornår: 2010-2026 
Index for robots