Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tyskland


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Tyskland her


 

Tyskland – en nabo der er til lidt mere

Tyskland udgør Europas største økonomi og Danmarks største eksportmarked. Men dansk eksport når sjældent syd for Ruhr-distriktet, selv om det er i Sydtyskland potentialet er størst.

Denne artikel er bragt i Jyllands-Posten 28. september 2017.
 
Det netop overståede valg i Tyskland blev til et mudret resultat for kansler Merkel. I Tyskland er der tradition for langvarige regeringsforhandlinger og grundige regeringsprogrammer. Uanset det endelige udfald vil det næppe påvirke de danske eksportmuligheder i nævneværdig grad. Tyskland udgør vores største eksportmarked, og de ca. 82 millioner tyskere aftager omkring en syvendedel af den danske vareeksport, som i de sidste 12 måneder udgjorde ca. 104 mia. kroner. Eksporten til Tyskland er dog faldet en smule de seneste år, selvom vores store nabo mod syd har potentiale til langt mere. 
 
Det er positivt for den økonomiske stabilitet og dermed også for markedsmulighederne, at de tyske partier er enige om det meste, når det gælder den økonomiske politik. Merkel har derfor bred opbakning til en relativt hård budgetdisciplin og en stram finanspolitik.
Tysklands økonomi gik helt i knæ efter genforeningen, men er takket være en række arbejdsmarkedsreformer i starten af 00’erne kommet på fode igen. Arbejdsløsheden i Tyskland er nu den laveste siden genforeningen, og den tyske konkurrenceevne er høj, hvilket blandt andet skyldes at lønniveauet på tværs af industrier er lavere end i blandt andet Danmark. Den tyske økonomi er dog sårbar over for faldende vækst i Kina, idet Tyskland har en væsentlig eksport til det kinesiske marked, hvor danske virksomheder ofte er med som underleverandører.
 
Vækstmotor
Problemet for danske virksomheder er, at hovedparten af den danske eksport aldrig når syd for Ruhr-distriktet. For det er Sydtyskland, der er vækstmotoren i den tyske økonomi, og det er her tyskerne er mest velhavende. Men det er også et stærkt konkurrencepræget marked, hvor danske virksomheder ikke bare skal kunne konkurrere på kvalitet og leverancer men også på prisen.
 
Grundstenen i Tysklands økonomiske politik er, at staten sikrer optimale betingelser for markedsøkonomien gennem regulering samtidig med, at statens finanser holdes sunde. Det har medvirket til, at Tyskland var blandt de lande i Europa, der kom bedst ud af finanskrisen, og tyskerne er nu tilbage med vækstrater, der er på niveau med vækstraterne før finanskrisen. I 2016 var væksten på 1,9 procent og den forventes at stige til 2,1 procent i 2017. De tyske forbrugere er kendt for at prioritere opsparing og nedbringelse af eksisterende gæld, så det tager ofte tid før en bedring i økonomien medfører stigende detailhandel. Alligevel ventes et stigende privatforbrug, som kan komme danske virksomheder til gode. En forudsætning for succes på det tyske marked er dog ofte, at man taler tysk, og at man har forståelse for den betydeligt mere formelle forretningskultur.
 
Grønne løsninger
Tyskland har som målsætning at afvikle atomkraft senest i 2022, og der er derfor stort potentiale for danske leverandører og underleverandører inden for grønne løsninger. Det gælder blandt andet vindenergi, rensningsanlæg, biogas, byggeri og fjernvarme. Der er dog ét sted, hvor Tyskland halter voldsomt bag efter Danmark – og det er når det gælder digitaliseringen inden for den offentlige sektor, og her er gode muligheder for danske digitaliseringsløsninger. Tyskland kommer desuden til at lide under en massiv ældrebyrde, og der er derfor gode muligheder for danske leverandører inden for ældreplejen.
 
Generelt er Tyskland et af de mindst risikable markeder for danske eksportører, eftersom landet er politisk stabilt, det kommercielle klima er i top, og der ikke er nogen valutarisiko, da Danmark fører en fastkurspolitik over for euroen. Der kan dog altid være risici knyttet til specifikke forretninger, som det er værd at dække sig ind for. 
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots