Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Sverige


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Sverige her


 

Sverige – en sund økonomi med udfordringer

Svenskerne gennemførte reformer i 90'erne og 00' erne og står derfor nu som en af Europas stærke økonomier.
 
Denne analyse af EKF's senioranalytiker Lynge Gørtz Smestad er bragt i Jyllands-Posten 27. april 2017.
 
Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked efter Tyskland, men målt per indbygger er eksporten til Sverige fem gange så stor som til Tyskland. De svenske forbrugere ligner på mange måder os selv, men den svenske økonomi er anderledes skruet sammen end den danske.
Svensk økonomi hører til blandt de sundeste i Europa, og Sverige var et af de lande, som klarede sig bedst gennem finanskrisen. Sverige gennemførte i 90’erne og 00’erne en række strukturelle reformer, som har været med til at øge vækstpotentialet. Væksten har de seneste år været drevet af stigende privatforbrug og investeringer.
 
Faldende vækst
Alligevel står den svenske økonomi over for en række aktuelle udfordringer. Væksten ventes at falde fra 3,1 pct. i 2016 til godt 2 pct. i 2017. Arbejdsløshed, som i 2016 var 6,9 pct., er højere end i mange andre europæiske lande. Årsagen er blandt andet, at Sveriges relativt mange indvandrere har en lavere jobfrekvens end etniske svenskere. Samtidig har de meget lave renter skudt boligpriserne i vejret, og økonomer har det seneste års tid advaret om risikoen for en forestående boligboble, som kan ramme ekstra hårdt, da svenske boligejere er blandt de mest forgældede i Europa.
 
Voksende ældrepleje
Det svenske forbrugsmønster ligner det danske, og dansk design, fødevarer og industriprodukter er i høj kurs. Sverige står ligesom Danmark over for flere demografiske udfordringer. Det gælder ikke mindst befolkningens aldring, der åbner nye afsætningsmuligheder for serviceydelser, handicapudstyr samt ressourcebesparende IT-løsninger til ældreplejen. Den svenske sundhedssektor har gennemgået en stigende grad af privatisering, hvilket kan åbne nye muligheder for danske leverandører.
 
Sverige er et vigtigt eksportmarked for danske fødevarer, og svenskerne er i stigende grad villige til at betale ekstra for økologiske og bæredygtige produkter af høj kvalitet.
Det svenske IT-marked er et af de mest avancerede og modne i Europa og forventes at vokse med 5 pct. i de kommende år. Der er derfor udsigt til fortsat stigende efterspørgsel efter IT-komponenter og serviceydelser.  
 
Den svenske industrisektor er præget af flere store virksomheder end den danske og har ligesom energisektoren været præget af rekordhøje investeringer de seneste år. Begge sektorer byder på gode muligheder for danske leverandører.
 
Topkarakter
Sverige får topkarakter, når det gælder det kommercielle klima. Korruptionen er i bund, og det finansielle og juridiske system er i top. Den svenske krone er ikke som den danske bundet til euroen. Den bundsolide økonomi gør, at EKF kan tage risiko både på kreditværdige virksomheder og banker i Sverige.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots