Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Storbritannien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Storbritannien her


 

Storbritannien – en stabil økonomi slår revner

 
Det kraftige fald i det britiske pund siden Brexit-afstemningen har været den første indikator på, at tilliden til den britiske økonomi er svækket, og væksten ventes at aftage henover de kommende år. Det er dårligt nyt for den danske eksport.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 24. august 2017.
 
Der er et problem med dommedagsprofetier – når dagen oprinder, og katastrofen alligevel ikke indtræder, er det svært at bevare troværdigheden og komme igen med en ny profeti. Når det gælder Storbritannien har det ikke skortet på advarsler om, hvordan Brexit vil få katastrofale følger for økonomien. Indtil videre har økonomien dog vist sig rimeligt modstandsdygtig, og faktisk steg den danske eksport til Storbritannien i anden halvdel af 2016. Der er dog indikatorer på, at der er ved at komme sprækker i stabiliteten. Det britiske pund, der kan ses som et termometer på tilliden til den britiske økonomi, er faldet godt 15 procent i forhold til euroen, og usikkerheden gør, at mange holder igen med at investere i Storbritannien. For nok er det britiske FTSE 100 aktieindeks, som omfatter de 100 største aktier i Storbritannien, steget kraftigt siden Brexit-afstemningen, men man skal være varsomt med at bruge aktiemarkedet som generel indikator for den britiske økonomis sundhedstilstand. For ca. 75 pct. af salget fra de virksomheder, der er registreret på børsen i London, afsættes uden for Storbritannien, hvilket betyder, at aktiekursen ofte stiger, når pundet falder.    
 
Handelsunderskud
Den positive nyhed for briterne er, at valutafaldet har været gavnligt for den britiske eksport. Den dårlige nyhed for de danske eksportører er, at udenlandske varer nu pludselig er blevet dyrere for de britiske forbrugere. For inflation er valutafaldets knap så populære følgesvend, og da lønningerne ikke er steget tilsvarende, kan briterne nu begynde at mærke, at de reelt har fået færre penge mellem hænderne. Den faldende reallønsvækst påvirker allerede nu Storbritanniens vækstrater i negativ retning og kan påvirke væksten negativt de kommende år.  
Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked. Briterne er storaftagere af danske fødevarer, og de danske vindmølleleverandører og leverandører inden for bl.a. biogasanlæg er massivt engageret. Hertil kommer en livlig handel med dansk design og mode og en stor eksport af danske industrivarer.
Storbritannien vil gerne fortsat have adgang til EU’s marked, men samtidig har Theresa May meldt ud, at man vil have en ’hard Brexit’. Det vil sige, at Storbritannien vil melde sig ud af toldunionen og af det indre marked, hvilket skal ske seneste i 2019.
 
Gensidig interesse
Briterne og EU har en gensidig interesse i en aftale, men samtidig vil EU sikre sig, at aftalen ikke bliver så attraktiv, at andre lande får lyst til at følge briterne på vej mod udgangen. Alle meldinger tyder på, at Storbritannien og EU er meget langt fra hinanden i forhandlingerne, og det er derfor usikkert, hvilken aftale de to parter kan lande. Resultatet af forhandlingerne vil have stor betydning for fremtidsudsigterne for dansk eksport. Det er dog værd at huske på, at Storbritannien fortsat har en kreditrating, der kun ligger en lille smule under Danmarks, og landerisikoen for danske eksportører derfor fortsat er forholdsvis lav i et globalt perspektiv. Det kan dog være en god ide at forsikre sig imod valutarisikoen, for man skal regne med, at pundet vil være en volatil valuta de næste år. Den forventede lave vækst de kommende år kan ydermere betyde, at flere britiske virksomheder kan få betalingsvanskeligheder. Foreløbig vurderes betalingsrisikoen dog at være lav, og EKF Danmarks Eksportkredit dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil som udgangspunkt ikke blive stillet særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots