Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tyskland


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Tyskland her


 

Tyskland – EU’s vækstmotor gearer ned

 
Tysk industri er ramt af nedgangen i verdenshandlen, og udsigten for de kommende års vækst er justeret ned. Som en af verdens største økonomier bliver Tyskland hårdt ramt af handelskrige og usikkerheden om Brexit.
 
Den tyske bilindustri står over for store udfordringer med usikkerhed om fremtidens transportformer og ny produktionsteknologi. Bilindustrien dominerer tysk industri, og derfor er denne sektors fremtidsudsigter afgørende for hele landets økonomi, ja for hele Europas vækstudsigter.
 
Usikkerheden drejer sig om den kommende udfasning af diesel- og benzinbiler, og i hvilket omfang de tyske bilfabrikker formår at omstille sig til at producere el-biler. Amerikanske Tesla er førende på området og er teknologisk to-tre år foran de tyske bilproducenter.
Desuden frygter europæisk bilindustri, at det kan blive sværere at eksportere til USA. Det sker som følge af den amerikanske præsident Trump’s trussel om at hæve tolden på importerede biler. Selvom Trump’s krigsretorik primært er rettet mod Kina, så breder konsekvenserne af øget told på stadig flere varer sig som ringe i vandet i den globale økonomi og dermed også på efterspørgslen på tyske varer.
 
Når den kinesiske vækst falder, går det især udover de små og mellemstore tyske virksomheder. De er kernen i tysk eksport og beskæftiger ca. 60 procent af den tyske arbejdsstyrke. De små og mellemstore virksomheder er både udfordret af handelskrig og et kommende Brexit, og da seks procent af Tysklands eksport går til Storbritan-nien, vil Brexit også kunne mærkes i den tyske industri.
 
Tyske virksomheder nyder dog godt af euro-samarbejdet, som gør eksporten til resten af EU nemmere. Samarbejdet er også med til at øge konkurrenceevnen over for landene udenfor EU, fordi eurokursen holdes nede af de svage sydeuropæiske økonomier.
 
Som mange andre vestlige lande har Tyskland tiltagende udfordringer med en befolkning, der bliver stadig ældre, mens antallet af mennesker i arbejde falder. Det øger presset på de offentlige udgifter til især sundheds- og socialsektoren. Men det sætter også lønningerne under pres. Det har en række nylige strejker blandt tyske industriarbejdere understreget.
 
Farvel til A-kraft
På den indenlandske energiside lurer store omvæltninger i takt med, at Tyskland både siger farvel til a-kraft og vil udfase kulfyrede kraftværker inden for de næste to årtier. Tyskland er derfor i gang med en væsentlig omstilling i landets energiforsyning, hvor 60 pct. af energien i 2030 skal komme fra bæredygtige kilder. Det kan åbne mulig-heder for dansk eksport af især vindmøller.
 
Tyskland står også over for en stor opgave med at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand. Som i man-ge andre landet begynder konsekvenserne af mange års intensivt landbrugsdrift med udbredt anvendelse af pesti-cider og gødning nu at vise sig i form af giftrester i drikkevandet. En række danske virksomheder har specialiseret sig inden for rensningsanlæg og pumpeteknologi og kan øjne styrkede eksportmuligheder.
 
Hvor Danmark har opnået status som Europas mest digitaliserede land, så halter den offentlige sektor i Tyskland noget bagefter, når det gælder digitalisering og selvbetjeningsløsninger. Det åbner ligeledes muligheder for ek-sport af danske løsninger, der kan bidrage til at effektivisere den offentlige administration i vores naboland mod syd.
 
Tysklands kommende kansler står således over for store udfordringer. Et bud på posten er Annegret Kramp-Karrenbauer. AKK, som hun kaldes i daglig tale, var efter sin udnævnelse til generalsekretær for CDU i december 2018 favorit til at blive den nye kansler efter Angela Merkel, som stopper senest i 2021.
 
Men 2019 er ikke forløbet godt for AKK, og med sidste uges udnævnelse til forsvarsminister kan AKK være ført ud på et sidespor, så kanslerposten dermed er åben for nye kandidater. Uanset hvem, der sætter sig i kanslersædet, skal der findes løsninger på Tysklands mange fremtidige udfordringer.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots