Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Ungarn


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.​
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Ungarn - hårfin balancegang mellem EU og Rusland

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 20. april 2017.
 
Ungarn er formentlig det mest pro-russiske land i EU. Da EU indførte sanktioner mod Rusland, var ungarerne imod, og den højreorienterede premierminister Viktor Orbán har flere gange lobbyet for at få sanktionerne mod Rusland ophævet. For Ungarn er stærkt afhængig af russisk gas til attraktive priser samt russisk finansiering og teknologi til at udvide Ungarns eneste atomkraftværk. Så alene af energimæssige årsager har ungarerne et stærkt incitament til at bevare et godt forhold til russerne.
 
Ungarns stærke mand
Orbán, som beskyldes for at have semiautoritære tendenser, skaber splid i EU, men han har både opbakning fra sin befolkning og det nødvendige flertal i parlamentet til at få gennemført sin politik. Ungarn har ført en stram linje over for immigranter, og landet har bygget et kontroversielt hegn mod grænsen i syd. Forholdene i de ungarske migrantlejre er blevet kritiseret i Vesteuropa, og den ungarske modstand mod at etablere et kvotesystem til at fordele flygtninge i EU ses som et problem i især Tyskland. Ungarn er det eneste land, der via en folkeafstemning har spurgt sin befolkning, om EU skal bestemme, hvor mange flygtninge landet skal modtage. 98% svarede nej, men valgdeltagelsen var så lav, at afstemningen var ugyldig.
 
Afhængighed af EU
Ungarn kom med i EU i 2004 – samtidig med Polen, Tjekkiet og Slovakiet – og de er stærkt afhængig af EU’s strukturfondsmidler. Ungarn kom svagt ud af finanskrisen med store statsunderskud og høj offentlig gæld på over 80 pct. af BNP. De modtog derfor hjælp fra EU og IMF efter krisen. Ungarerne har siden rettet op på økonomien, for de er godt klar over, at de på den lange bane er nødt til at bevare det gode forhold til deres vigtigste eksportmarked i EU.
 
Succesfuld omstilling
Allerede kort efter murens fald, begyndte ungarerne at omstille sig fra planøkonomi til markedsøkonomi. Systemskiftet var succesfuldt, og i dag har Ungarn en stærk industriproduktion, som afsættes på de europæiske markeder. Ungarn producerer bl.a. bildele, elektronik og forskellige underkomponenter. Der er derfor stort potentiale for bl.a. danske leverandører af maskiner, men også for forbrugsgoder og luksusvarer til den voksende middelklasse. Der er nu så meget blus på både industriproduktionen og privatøkonomien, at visse sektorer mangler kvalificeret arbejdskraft. Forventningen er, at landet vil have en vækst på 2,8% i 2017.
 
Ungarn har en sund banksektor, hvor de fleste banker er udenlandsk ejet. De har været ramt hårdt af skatter målrettet finansielle virksomheder, som blev indført i 2010. I 2015 pålagde regeringen ydermere bankerne at konvertere en stor mængde lån optaget i udenlandsk valuta til lokal valuta, hvilket resulterede i rekordstore tab. Presset på bankerne er dog aftaget det seneste år, og i 2016 blev den særlige skat reduceret. Overordnet set har Ungarn dog et godt kommercielt klima sammenlignet med andre centraleuropæiske lande.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots