Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tyrkiet


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

EKF har i lyset af de seneste dages uro på de finansielle markeder vedr. Tyrkiet foreløbigt valgt at sætte udstedelsen af garantier på stand-by i Tyrkiet. Den midlertidige suspendering gælder for al garantiudstedelse på Tyrkiet.
 
Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer kun stærke købere svarende til B EKF accepterer kun meget stærke købere svarende til BB-
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Tyrkiet her


 

Erdogan fyrer op under økonomien

 
Tyrkiet udgør et af Danmarks større eksportmarkeder, og selv om det går den forkerte vej med demokratiet, er der fortsat gode muligheder for dansk eksport.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 22. marts 2018
 
Tyrkiets drejning i autokratisk retning under præsident Recep Tayyip Erdogan har skabt bekymring hos politikere, diplomater og forretningsfolk verden over.
Erdogan har fyret og arresteret hundredtusinder af sine landsmænd efter kupforsøget mod ham i 2016. Han har slået hårdt ned på kritikere og den kritiske presse, og i 2017 gennemførte Tyrkiet en forfatningsændring, der vil udvide Erdogans magtbeføjelser betragteligt, hvis han vinder præsidentvalget i 2019. Et valg, som Erdogan sætter alt ind på at vinde.
 
Erdogan har derfor fyret op under den tyrkiske økonomi ved at sætte gang i store of-fentlige investeringer.
Nye motorveje og grøn strøm fra nye vindmølleparker er populært. Men at lade verdens største hængebro og verdens dybeste undersøiske jernbane forbinde Europa med Asien er intet mindre end spektakulært.
Det får Erdogan til at fremstå som en handlingens mand op til valget næste år, og det skaber arbejdspladser og sætter gang i økonomien.
 
Kreditværdighed falder
Men popularitetsskabende offentlige investeringer og en lempelig pengepolitik kan gi-ve problemer for den tyrkiske økonomi på den lange bane og medføre stigende lang-sigtede finansielle risici. Tyrkiets økonomi viser nemlig tegn på overophedning. De økonomiske stimuli har således medført stigende inflation, som har været medvirkende til, at den tyrkiske lira er faldet med 18 pct. over for euroen i 2017. Da den tyrkiske økonomi har et stort udenlandsk finansieringsbehov, kan det gradvist blive en større udfordring at servicere udenlandsk gæld i euro og dollars.
 
Tyrkiet kommer fra et relativt godt udgangspunkt med lav risiko i forhold til andre lan-de i regionen. For Tyrkiet har en økonomi, der er langt mere diversifi-ceret end de fleste økonomier i regionen. Landet eksporterer biler og underkomponenter til europæiske industrier, har en stor turistsektor, producerer tekstiler og har en stor landbrugseksport.

Gældsniveauerne er i sig selv ikke alarmerende høje for en økonomi på Tyrkiets udviklingsstadie. Men det går den forkerte vej med Tyrkiet, og det har fået de store ratingbureauer til at nedgradere Tyrkiets kreditværdighed, hvorved det er blevet dyrere at optage lån for tyrkiske banker og virksomheder i udlandet. Hertil kommer, at de forventede rentestigninger i Europa og USA kan gøre investeringer i Tyr-kiet mindre attraktive for udenlandske investorer.
 
Vesten i et dilemma
Formelt står Tyrkiet fortsat på optagelseslisten til EU, men ingen – heller ikke tyrkerne selv – tror længere på en optagelse. For i EU bryder man sig ikke om, at Erdogan er i gang med at tilbagerulle den demokratiserings-og sekulariseringsproces, som blev igangsat for næsten 100 år siden af den provestlige præsident Atatürk.
På den udenrigspolitiske front står Vesten i et dilemma vedrørende Tyrkiet.
Tyrkiet har gentagne gange til gene for sine NATO-allierede udført missioner i Syrien. Men samtidig er Europa afhængig af, at Tyrkiet opretholder den aftale, som – ganske vist mod betaling – har sat en prop i flygtningestrømmen mod Europa.

Gode eksportmuligheder
Tyrkiet udgør vores 23.-største eksportmarked, og der er gode muligheder inden for især infrastruktur, energieffektiviseringer og vedvarende energi. Her og nu er der fortsat pæne vækstrater og et stort marked for danske virksomheder.
Men man skal være opmærksom på den stigende risiko – især på langt sigt – for ingen kan forudsige præcist, hvor Tyrkiet er om 10 eller 20 år.
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots