Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Turkmenistan


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere
Privat køber

EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B+

​EKF accepterer som hovedregel ikke private købere, medmindre særlige forhold reducerer risikoen i den konkrete sag - kontakt EKF.
Bank EKF accepterer kun særligt stærke banker

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Gasmilliarder åbner for eksport

Infrastruktur og landbrug er under udbygning i Turkmenistan, hvor korruption og statsstyring er barrierer.
 
Nedenstående analyse er bragt i Jyllands-Posten 19. februar 2015.
 
Turkmenistans tørre sletter nord for Iran og Afghanistan rummer spændende muligheder under overfladen. Verdens fjerdestørste naturgasfelter venter i undergrunden og giver gyldne perspektiver for de godt fem millioner turkmenere.
 
Den altdominerende stat har formået at vikle sig fri af de tidligere tætte bånd med Rusland, og søger nu østpå mod Kina og sydpå mod Iran for at afsætte energireserverne. Samtidig planlægger den ubestridte leder, præsident Gurbanguly Berdimuhamedow, at positionere landet som transportled mellem Asien og Europa. Det betyder, at infrastrukturen skal udbygges, og at landet samtidig vil modernisere landbrugssektoren for at øge eksporten af sine landbrugsvarer. For danske eksportører er landet spændende, hvis man formår at balancere mellem stor statskontrol og udbredt korruption. For pengene er til stede i Turkmenistan.
 
SEKTORER
  • Landbrug/fødevarer: Halvdelen af landets befolkning er beskæftiget i landbruget, der primært producerer bomuld og korn. Ambitionerne går på modernisering, så sektoren øger sin værdi, og eksporten stiger. Danske leverandører kan med fordel byde ind.
  • Infrastruktur: Gasrørledninger skal udbygges de kommende år, og samtidig er der ambitioner om at bygge nye vej- og jernbanesystemer for at blive knudepunkt mellem øst og vest. Her kan leverandører af specialudstyr, maskiner og viden finde et marked.
 
ØKONOMI
Statens tunge greb om alt i Turkmenistan sætter et negativt præg på informationsniveauet. Der er stort hemmelighedskræmmeri om den reelle økonomi, men overordnet set er landet velpolstret og bærer kun på en lille gæld. Selv om oliepriserne er faldet drastisk de seneste kvartaler, fastholder Turkmenistans statsfinanser en stærk position på grund af solide reserver. Landet er dog også dybt afhængigt af energieksporten, der udgør 81 procent af eksportindtægterne, og af samme grund har man arbejdet på at blive mere uafhængig af Rusland ved at anlægge rørledninger til Kina og Iran. Landbruget udgør omkring 20 procent af BNP, men hovedfokus er at øge væksten uden for energisektoren. Valutaen manat er netop devalueret med 18 procent, hvilket kan forbedre afsætningen af varer i Rusland.
 
POLITISK RISIKO
Alle virksomheder skal have et portræt af præsident Gurbanguly Berdimuhamedow hængende. Dermed er statslederens ubestridte position manifesteret ud i selv de fjerneste afkroge af det store, ørkenprægede land. Han har videreført forgængeren Saparmyrat Nyýazows stramme greb om landet, og selv om der blev åbnet op for et nyt parti til parlamentsvalget i 2013, foregår alt under hans kontrol. Således pegede begge opstillede partier på ham, og han fik ved seneste præsidentvalg for tre år siden over 97 procent af stemmerne. Siden uafhængigheden fra Sovjet i 1990 har Turkmenistan været under gentagen international beskydning for manglende demokratisk styre og beskyldninger om valgfusk.
 
FINANSIERING
Staten er ikke til at komme udenom, når man gør forretninger i Turkmenistan, og derfor vil EKF næsten altid kræve en garanti fra staten i forbindelse med forretninger. Eksportørerne skal have gode forbindelser og kunne manøvrere i miljøet, hvor korruption desværre er meget udbredt. Til gengæld har staten penge til at betale.
​​​​​


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots