Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tjekkiet


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer kun stærke købere svarende til B* EKF accepterer kun meget stærke købere svarende til BB*
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​​

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Tjekkiet lokker med stort potentiale

Det stabile marked er blevet omdrejningspunkt for mange eksportører til Østeuropa

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 15. maj 2015 

Tjekkiets solide eksportdrevne økonomi er blevet en vækstmotor for mange danske eksportører. Landets stabile udvikling, en omfattende industri og gode forretningsmæssige rammer som EU-land har boostet den danske samhandel med Tjekkiet, og den danske eksport til landet i 2013 er nået op på 5,6 mia. kr. Mens finanskrisen bremsede mange østeuropæiske lande, har Tjekkiets robuste økonomi og stærke banksektor hjulpet tjekkerne blidt gennem krisen. Det høje fokus på handel med EU har ramt væksten i landet, men med gang i hjulene i Tyskland igen er også Tjekkiet kommet op i fart. Præsidenten Milos Zeman har gentagne gange understreget landets stærke bånd til EU, og han ser dem gerne udbygget bl. a. via euromedlemsskab på sigt.
 
SEKTORER
  • Fødevarer. Tjekkere efterspørger kvalitetsfødevarer og økologi, men det kræver omstilling i sektoren. Økologien fylder indtil nu ikke meget på markedet, så danske rådgivere og udstyrsleverandører kan komme til at spille en rolle.
  • Energi/ miljø. Markedet for vedvarende energi rummer et potentiale, idet landet har et stykke op til 2020-målsætningerne, som kræver færre emissioner af drivhusgas og en større andel af vedvarende energikilder. Der er også store muligheder inden for miljøsektoren, hvor tung industri belaster hårdt og har et stort energispild. Viden og produkter fra danske specialister på disse felter kan finde et spændende marked her.
ØKONOMI
Erfaringerne fra først et bankboom og siden et alvorligt økonomisk kollaps i 1990' erne har gjort, at landets økonomi og finanssektoren nu er konsolideret og derfor ikke kom i likviditetsproblemer under krisen. Renterne forblev lave, og dermed slap både banker og den menige tjekke for at optage lån i udenlandske valutaer, hvilket har kostet dyrt for mange andre i Østeuropa. I 2014 kom væksten i gang igen og ventes at ligge på 2,5-3 pct. de kommende år. Landets eksportdrevne vækst er dog stærkt afhængig af udviklingen i resten af EU, da hovedparten af varerne eksporteres hertil. Bilindustrien er en magtfaktor med underleverancer og samlefaciliteter for en række bilmærker.
 
POLITISK RISIKO
Med skiftet til præsident Milos Zeman i 2013 har Tjekkiet foretaget en stor officiel drejning i forhold til EU. Regeringen omfavner EU projektet og har øget integration med resten af Europa som målsætning, herunder indførsel af euroen i Tjekkiet på sigt. Præsidenten har modtaget kritik for sine blandede udtalelser om Ruslands ageren i Ukraine-konflikten, men har trods alt støttet sanktionerne mod den tidligere så nære partner.
 
FINANSIERING
EKF er meget åben i forhold til forretninger i Tjekkiet og tager både garantier på banker og private købere. Banksektoren har vist sin styrke gennem krisen og er ganske velkonsolideret.​​​
 


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots