Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tjekkiet


EKF's holdning til Tjekkiet

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Tjekkiet lokker med stort potentiale
Det stabile marked er blevet omdrejningspunkt for mange eksportører til Østeuropa
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 15. maj 2015 
 
Tjekkiets solide eksportdrevne økonomi er blevet en vækstmotor for mange danske eksportører. Landets stabile udvikling, en omfattende industri og gode forretningsmæssige rammer som EU-land har boostet den danske samhandel med Tjekkiet, og den danske eksport til landet i 2013 er nået op på 5,6 mia. kr. Mens finanskrisen bremsede mange østeuropæiske lande, har Tjekkiets robuste økonomi og stærke banksektor hjulpet tjekkerne blidt gennem krisen. Det høje fokus på handel med EU har ramt væksten i landet, men med gang i hjulene i Tyskland igen er også Tjekkiet kommet op i fart. Præsidenten Milos Zeman har gentagne gange understreget landets stærke bånd til EU, og han ser dem gerne udbygget bl. a. via euromedlemsskab på sigt.
 
SEKTORER 
  1. Fødevarer. Tjekkere efterspørger kvalitetsfødevarer og økologi, men det kræver omstilling i sektoren. Økologien fylder indtil nu ikke meget på markedet, så danske rådgivere og udstyrsleverandører kan komme til at spille en rolle.
  2. Energi/ miljø. Markedet for vedvarende energi rummer et potentiale, idet landet har et stykke op til 2020-målsætningerne, som kræver færre emissioner af drivhusgas og en større andel af vedvarende energikilder. Der er også store muligheder inden for miljøsektoren, hvor tung industri belaster hårdt og har et stort energispild. Viden og produkter fra danske specialister på disse felter kan finde et spændende marked her.

ØKONOMI
Erfaringerne fra først et bankboom og siden et alvorligt økonomisk kollaps i 1990' erne har gjort, at landets økonomi og finanssektoren nu er konsolideret og derfor ikke kom i likviditetsproblemer under krisen. Renterne forblev lave, og dermed slap både banker og den menige tjekke for at optage lån i udenlandske valutaer, hvilket har kostet dyrt for mange andre i Østeuropa. I 2014 kom væksten i gang igen og ventes at ligge på 2,5-3 pct. de kommende år. Landets eksportdrevne vækst er dog stærkt afhængig af udviklingen i resten af EU, da hovedparten af varerne eksporteres hertil. Bilindustrien er en magtfaktor med underleverancer og samlefaciliteter for en række bilmærker.
 
POLITISK RISIKO
Med skiftet til præsident Milos Zeman i 2013 har Tjekkiet foretaget en stor officiel drejning i forhold til EU. Regeringen omfavner EU projektet og har øget integration med resten af Europa som målsætning, herunder indførsel af euroen i Tjekkiet på sigt. Præsidenten har modtaget kritik for sine blandede udtalelser om Ruslands ageren i Ukraine-konflikten, men har trods alt støttet sanktionerne mod den tidligere så nære partner.
 
FINANSIERING
EKF er meget åben i forhold til forretninger i Tjekkiet og tager både garantier på banker og private købere. Banksektoren har vist sin styrke gennem krisen og er ganske velkonsolideret.​​​


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots