Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Serbien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
EKF accepterer stærke købere svarende til minimum B
​EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.​

Vekselfinansiering: Ikke godkendt

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Serbiens økonomi udvikler sig bedre end ventet

Serbiens strukturelle reformer har forbedret landets økonomi hurtigere end forventet. Væksten i landet er fortsat lav, men økonomien er inde i en positiv udvikling, hvilket er godt nyt for danske eksportører. Der er dog stadig lang vej, før den serbiske befolkning kan nyde de samme demokratiske rettigheder, som er standard i Vesteuropa.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 17. november 2016.
 
Premierminister Aleksandar Vucic fra Serbiens Progressive Parti (SNS), som kom til magten for to år siden, står i spidsen for en reformvenlig regering. Landet vil i EU, og fortsatte reformer er vejen frem. På trods af en stram finanspolitik er der forventning om en pæn økonomisk vækst de kommende år. Den danske eksport til Serbien udvikler sig da også ganske fornuftigt og lå på ca. 800 mio. kr. i 2015.
 
SEKTORER
  • Offentlig forsyning: Serbien har behov for modernisering af fjernvarmanlæg, vandforsyninger og spildevandsanlæg, og her kan danske eksportører gøre sig gældende. Det gælder både på udstyrs- og rådgivningssiden.  
  • Landbrug: Serbien har en omfattende landbrugssektor. Moderniseringen af sektoren indebærer gode muligheder for danske eksportører af maskiner, udstyr og teknologiske løsninger.
 
ØKONOMI
De strukturelle reformer har forbedret Serbiens makroøkonomiske situation, men landet har fortsat balanceproblemer på den offentlige saldo og på betalingsbalancen. I 2014 var landet ramt af oversvømmelser, som gik hårdt ud over økonomien og resulterede i negativ vækst. I 2015 var væksten tilbage i positiv, og der ventes vækstrater i omegnen af 3 pct. i 2016-2018. Den offentlige gæld på 77 pct. af BNP er i den høje ende for en udviklingsøkonomi. Gælden er steget de seneste år, men ventes at falde de kommende år.
 
Serbien og IMF har underskrevet et IMF-program, som forpligter Serbien til at gennemføre strukturelle reformer og reducere de offentlige udgifter. IMF konkluderede i august 2016, at Serbiens økonomiske genopretning har oversteget forventningerne.
 
POLITISK RISIKO
EU indledte optagelsesforhandlinger med Serbien i 2014, og den serbiske regering ønsker at tilslutte sig EU hurtigst muligt. Landet er derfor i gang med at harmonisere sin lovgivningen til EU-krav. Det tætte forhold til Rusland, Kosovos uafklarede status samt den aktuelle krise i EU kan dog gøre optagelsesforhandlingerne langvarige. På den baggrund forventer de fleste iagttagere, at Serbien tidligst bliver optaget i EU i 2023-2025.
 
Premierminister Aleksandar Vucic har stået i spidsen for en reformvenlig regering siden 2014, som har gennemført en række erhvervsvenlige reformer: en mere liberal arbejdsmarkedslovgivning, privatisering af statslige virksomheder, en ny byggelov samt regelforenkling og afbureaukratisering. Vucics regeringsførelse kritiseres dog for semi-autoritære tendenser, herunder en hård kurs over for landets medier. Landet er da også fortsat præget af en høj grad af nepotisme og korruption.
 
KOMMERCIELT KLIMA
Serbiens kommercielle klima er forbedret mærkbart de seneste år. Serbien er hoppet fra en 93. plads i 2013 til en 47. plads i 2016 på Verdensbankens ”Ease of doing business”-indeks og har dermed overhalet flere vestlige lande, herunder Italien, Luxemburg og Israel.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Jeppe Skårhøj

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Jeppe Skårhøj
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots